2018. október 18., csütörtök

ALIEN

Semmi vész, csak Új Szösszenet!

Nem a földi és a földönkívüli, hanem az emberi és az emberen kívüli között húzódik az igazi határvonal.

2018. október 15., hétfő

Őszi fotópiacKörbecikáztunk, nem cikiztünk semmit az Art Photo Budapest területén.
Most utólag is csupán tréfás rezümét ereszt meg Pesövé Ofszi:

A kontraszelektálódás folytatódik, de ez állítólag mindig is így volt a közélet, az egyéni boldogulás terepén, akkor tehát rendben.
Meglepődve konstatáltuk, hogy az oroszok milyen erősen őrzik a foto szemléleti múltat, ami nem zárja ki, hogy ne legyen ott is sok új a nap alatt.
Elvétve betört az ArtMarketre az élet szociográfiai valósága, például a szarajevói Duplex 100 m2 standján.
A falra szerelt média lejátszók pergették a látványt, de mind-mind némák voltak. A market mutatkozás lehangoló kényszervalósága ez.
Kétszavas összegzések lehetősége csiklandozta fantáziámat. Yekaterinburg némán ordibáló videója esetében például: horr orr.
Az Adu Dhabihoz köthető Zayed University standján: megdicsőült sár.
A Photon kiállítóterében: fekete vér.


MOME Mestereknél:
kesztyűs kétségbeesés

a hamburgi In Beck standján:
lemerült kacsa

Fotószövetségünk standján:
esse csúnya

és esse


RANDOM stand:
nevünk eladó

ArtPhoto galéria:
Staltert veszik!

Meglepték mindkettőnket az Art Photo Budapest  emeletén található standok. Hogy kinek miminden semmiségre futja pénztárcájából! Galamb utcai muffkereskedés. Múlt századi amatőr szemléletre hajazó fotók egy jobb sorsra érdemes ózdi fotográfustól. Sziluett és árnyék kínálat az erre szakosodott gurutól stb.
Külön konténert vett birtokba bizonyos artbnb szolgáltató a pesti Markó utcából, hogy az ott bérbe vehető, bármi célra kínált, pompás műgyűjtői környezet hangulatát érzékeltesse. Itt linóleum hullámokon közelíthettünk a műtárgy mint olyan katartikus valóságához.

Közelítés1Közelítés2

Közelítés3

Odakint eközben sütött a nap, kacsáztak a kacsák a tóban.
D-Vektor tűnődött, hogy mibe lehetne legalább egy ici-picit belekötni. De semmi.


2018. október 13., szombat

Csigagyerek

Tegnap reggel előkerült a harmadik otello csigagyerek is. Bátran rótta útját egy apró kerámia töredéken.
Nyugi! Már lent lakik a kertben két másik testvérével.2018. október 10., szerda

Szösszenetek


Talán még reggel tizenegy se volt.
- Ré, ré, ré mí dó - dúdolta az egyszerű ember (e szolmizációs megörökítő formában persze csak utólag, nekem köszönhetően) mialatt belekotort a parkolójegy automata visszahullajtó perselyébe.
Semmi, de ez mit sem rontott kedélyén:
- Ré, ré, ré mí dó - ballagott tovább.
Fütyüljem is?


ez pedig a csigagyerek, aki reggel a mosogató-medence peremén ballagott. Az otello szőlőből hullhatott ki még az este.
 2018. október 5., péntek

Elhúnyt a zirci kiváló ötvös, Farkas Gábor, akihez 2015-ben rokoni érdeklődéssel érkeztem, és akitől baráti tisztelettel távoztam aztán. Sajnos, többé már nem találkozhatunk. Lényének és napokon át csodált műhelyének emlékét megőrzöm.


2018. október 3., szerda

MINIMÁL 1x-2x

Megnyílt a MAOE fotóművészeti tagozatának Minimál 1x-2x kiállítása az Újpesti Kulturális Központ kiállító termében (István utca 17.) A harminchárom kiállító sereglését Sárkány Győzőnek, a MAOE alelnökének megnyitó szavai vezették be. Elsőnek a szervezőket és a kurátorokat illette dicsérettel, akik ezt a mostani tematikát választották, és az egyesületi tagoktól beérkezett óriási kínálatból a válogatást kézben tartották. Sárkány Győző a megnyitó közönségének figyelmébe ajánlotta, hogy nem könnyű ez a mostani, a minimálra fókuszáló tematika,
"hisz a képzőművészet már beépítette a stílus jellemzőit, mondhatnánk, túllépett rajta. De ez így nem igaz, mert szinte mindegyik művészeti ágra megtermékenyítően hatott: az építészettől az iparművészeten keresztül a filmművészetig, és természetesen a fotóig. >Kevéssel a sokat<, >a kevesebb több< stb. , említhetjük az ismert szlogeneket.... Malevics orosz festő 1913-ban a Fekete négyzet című festményén mindent elhagyott, mert bátor volt. Ez összegzés volt, sűrítmény, a kor, a 20.század drámai előrevetítése, tökéletes minimal-art kép. Persze akkor még ezt nem így hívták. Az amerikaiak az 1960-as években nevesítették a minimal art-ot. Mondták: az első amerikai irányzat, mely semmivel nem tartozik Európának! Vagy mégis? Majd teljesen az üzlet szolgálatába állították, és elégették a Mammon oltárán. De ez sem igaz teljesen, mert a műfaj különböző változatokban él tovább. Ezért örülök, hogy itt és most a fotó nyelvén szólal meg újra, és töltődik fel új tartalommal a műfaj. Végignézve a tárlatot, egyszerű formákat látunk újratöltve, a rend alkalmazásával teremtenek harmóniát. Tiszta formák, giccs-gyilkos képalkotás. Nagyon fontos és lényeges ma - képzavaros világunkban, ahol a hazug látvány babonáz - a reduktív látásmódra felhívni a figyelmet. Egyfajta iránymutatásról van szó: kiszűrni a feleslegest, megragadni a lényeget a fotó eszközével."

A megnyitó alkalmával került sor a MAOE fotóművészeti tagozata által alapított Aranykazetta díj átadására. Ezúttal a debreceni Seres Géza fotóművész, a klasszikus és archaikus fotótechnikákkal való képalkotás kiváló művelője kapta a díjat, aki "kevéssel a sokat" képes szemünk elé állítani.

A tárlaton egy minimál képpárral D-Vektor is helyet kapott. Szerző és műve találkozását Hajdú Gabriella örökítette meg:

 Pesövé Ofszi  LG mini mobiljával szintén jelen volt, és az okos gép tett is erőfeszítéseket, hogy pár képet lőjön a megnyitó vendégeiről, az alkalomhoz illő giccs-gyilkos stílusban. Íme:


S.Faragó Gyöngyi fotóművész lóbál egy máshonnan visszakapott maximális képet.


Fekete István fotóművész színt vall.


Eifert János fotóművész felbukkan és már el is tűnik.

2018. október 1., hétfő

2018. szeptember 23., vasárnap

pillanat


avagy adalékok a
vajon kellenek-e még az "emberek" * az ember művészetéhez témaköréhez.

A pillanatfelvételről tudhatjuk, micsoda, de mi a helyzet a pillanattal magával?
A pillanat a valóságnak csupán bizonyos absztraktuma, empirikus alapú, érzékelési és észlelési sebességkorlátaink határai között sűrűsödő eseményhalmaz, amit az idővel való összefüggésben tekintünk, ám az időről, s következésképp a pillanatról is elég zavaros a tudomásunk. Némelyeknek még talán gőzük sincs róla.
A pillanaton legtöbben idő-összetevőt, idő alapelemet értenek, miközben a tudomány már az idő, mint szuverén dimenzió létezését is kezdi kétségbe vonni.
Elismerjük: gépileg rögzített látvány formájában a történések legapróbb mozzanata is megállítható (tehát van mit pillanatnak nevezni), de ez a "mozzanat" sem egyéb, mint irányultsága vagy jelentősége által behatárolható, együvé tartozónak tekintett történéshalmaz, mely végtelen számú további mozzanatra, "pillanatra" volna bontható.
Badarság tehát, hogy a pillanat, mint olyan megállítható volna. Az ember jelen, korszerű eszközei útján a leggyorsabb zárral sem férhet hozzá a valóság valóban mozdulatlan alapelemeihez. Bizonyára nincs is ilyen. És ha volna is, minek bámulnánk mi azt?

mozzanat leképződésnek képszerkezeten belüli tovamozdulása

 Azt is többé-kevésbé jól érzékeljük vagy lényegileg helyesen ítéljük meg, hogy miért "jó" vagy "rossz" a számunkra jelentőséggel bíró történésekből kiragadott képi "pillanat". A jó pillanatból - minimum sejtés szintjén - kiolvashatóak a történés előzményei és következményei, azaz, elménkben rekonstruálható a valóság dinamizmusa. Érzékelni véljük magát a történést, ítéletünk tárgyává lesz, minőségeket ölt magára a pillanatképi helyzet, melynek ez által sajátos érzelmi vetülete, "íze" keletkezik.
Képzeljük ide egy "élettelen" városi úttest, utcarész fotóját. E kép is pillanatfelvétel, csak a pillanat, a bele foglalt történés érdektelen.
Az ember nézi a történések kiragadott mozzanatát, és belső érzékei, képzelete számára a történés "jó" esetben a képi jelentés inspirációi szerint zajlik, mozdul tovább, játszódik akár alternatívák mentén párhuzamosan is , empátiától vagy averziótól vezérelt irányba, ahogyan, például, a hátrafeszülő karban tartott dárdát érezzük elrepülni, vagy szenveink mentén szeretnénk, hogy a lendületben elkapott gumibot okvetlenül lecsapott vagy mégse csapott le.
Ez a hatás volna - már, ha fellép - az igazi érték a történésekből kiragadott látványban. Az, hogy befogadói elménket beleélő aktivitásban tartja. Ritkán sikerül ilyen valóság mozzanatot képileg megragadni - a statisztikai gyakoriságot tekintve: azt a mozzanatot, amiben benne van az előtte és az utána is, sőt, még a megítélésre ösztökélés is.
A statisztikai adatot egyéni esetekre bontva: van fotográfus, kinek ilyesmi soha, s van, kinek szinte mindig sikerül. Ezt a vele született tehetség számlájára írjuk. A "jó"pillanat látványa a történés mozzanatának természete és jelentése szerint különféle irányba és különféle mértékben tereli és mozgósítja a képzeletet, és fontos pszichés konzekvenciákat szül(het.) Akár csak, hogy a képet nézve nem unatkozunk.
Így jön létre a tova tűnt idegen történésekhez, "pillanatokhoz" való, esetleg szórakoztató, de általában számunkra érdektelen vagy ritkábban érdemi viszonyunk.
Ennek a velejét most megismételjük:
Nem mindegy, hogy a képből milyen értelmezési inspirációkat vélünk magunk felé áramlani.Az inspirációk néha érdektelenek, más fotók iránt meg heves érdeklődés támad bennünk. Mindez azonban nem csupán a képzeletet mozgósítani képes, "jó" pillanattal függ össze.

Markovics Ferenc emlékezete szerint Berekméri Zoltán hangoztatta, hogy egyetlen képelem nem elegendő a fotón. Valóban! Legkevesebb két képelem kell, még hozzá afféle képelemek, amelyek mögött olyan lencsevégre kapott entitások vannak (mondjuk például: élők által megnyilvánított erőtlenség kontra ragadozás) melyek létérdekei és energiái - akármilyen értelemben - egymásra irányulni látszanak, vagy melyek között, például, tudottan vagy érezhetően antagonizmus feszül. Vagy kölcsönösen minősítik egymást, egymás helyzetét (mondjuk például: itt egy nyitott festékes doboz, amott távolabb meg egy eldobott, beszáradt ecset.) Ha vannak ilyen viszonyt színre állító képi elemek, ezt a viszonyt megragadja és mozgásba hozza a nézői képzelet.
Nem kínál a nézőnek semmi ilyen érdemlegeset az, aki képein egyetlen - mondjuk például természettől szép - dolgot önmagában mutogat, vagy aki pusztán a képből ki nem deríthető közlési szándékait kísérő cédulákon narrálja. Meglehet, sértőn hangzik ez a magukat mutogató, ím már magukat milliárd számra mutogató szépség levadászók s úgyanúgy a konceptuálisok fülének. De azok se örüljenek, akik egymás iránt érdektelen képelemek alakzatait tákolják esztétikai formáltságúvá: metszik az aranyat, építik, bontják, csiszolgatják a képi finomszerkezeteket, miközben a képi elemek között érdektelen vagy elcsépelt a viszony.

De vissza most az "állóképhez"! Ha megállunk és figyelmesen tekintünk, mondjuk, a faluvégi tájra, nem látjuk, de ma már tudhatjuk, hogy a szemünk elé táruló összes dolog (pontosabban matéria) építő elemei strukturális mélységeikben, atomi szinten és még mélyebben folyvást csereberélik a maguk viszonyait. Ennek a ténynek hosszú távon megmutatkozó vizuális bizonyosságait ismerjük: kórhad a deszka, porlik a kő, megdől a házfal, a kerítés színét kiszívja a Nap stb. De ez, amit így tudunk, egyetlen elkapott "pillanatban" sincs benne. Olyasféle elváltozásokról (történésekről) van szó, melyek század-tizedmásodpercekben, de talán még években, évtizedekben sem mutathatják meg magukat, sem tendenciáikat. Nem pillanatfelvételként tekintjük az ilyen fotókat, holott ezek is azok, hanem jó esetben beleérző merengésünk tárgyaiként.
Ám ha a fotó, mondjuk, olyan empirikusan már ismert történésről szól, hogy a kerítésen át menekülő gyümölcstolvajt már majdnem eléri az ugrásában képileg megragadott kutya, akkor könnyű visszajátszani képzeletünkben, mi előzte meg ezt a mozzanatot, s attól, hogy mi következhetett azután, hátunkon még akár a szőr is égnek áll. Vagyis a "jó" képeken a befogadó által érzékelhetően mozog a "pillanat" előre, hátra.
Gyakran felötlik emlékezetemben 1985-ből a 13 éves kolumbiai lányarc, Omayra Sanchez Garzón World Press Photo nagydíjra érdemesült portréja, akit foglyul ejtett a vulkánkitörést kísérő sáráradat, s 60 órán át, lassan elmerülve várta egyre nyilvánvalóbb halálát. Bár hosszan változatlan volt, amit a fotóriporter nem szokványos portréja láttat, pillanatkép ez is, mert inspirációja tűhegyes: a halállal szembeni tehetetlenség zaklató érzését keringeti bennünk, s emellett még ama zaklató kérdést is, hogy mit is csinál érdemében, igazán, aki csak fényképez ilyenkor.
Szóval, fotók láttán, a kontextust megértve számtalan minden mozgásba jön a képre tekintő, gondolkodó ember elméjében, több is, mint amennyit a pillanatfelvétel megragadhatott. Persze, csak, ha van kellő erejű motiváció, s ha túlmutat a pillanaton az érdeklődés, és szociálisan motivált, kellő mélységű a környezetünk iránti empátia is,
és érdekel még bennünket kattintgatás közben az "ember".

* "emberek" a hatalmi elit divatba jött nagyképű terminológiája szerint (értsd: akik csak vannak, de a kiváltságosok által el kell nyerni választói kegyeiket és hasznukat kell venni.)

2018. szeptember 16., vasárnap

kakukkot se!


Ahogy a réges-régi mondás tartja, nincs az a rémálom, amiből a kakukkos óra ne tudna kimenekíteni. Eme biztató körülmény tudatában, Úniónk szabad állampolgáraként, állítólag, most már végre csakugyan, bátran és szabadon álmodozhatunk, amiről csak akarunk.
Így akár azt is álmodhattam volna az éjjel, hogy Európa fészkében ott egy több milliót nyomó, hatalmas kakukktojás, amit a liberál-toleráns avagy tolle-liberáns EU-békegalamb költöget kifelé. Megálmodhattam volna akár azt is, hogy mi lesz azután, amikor a kakukk már kikelt, például, hogy hányat kiált még nekünk az a kakukk, (esetleg egyet sem... :-)
de merek én ilyesmit álmodni?


2018. szeptember 13., csütörtök

Városszépítés

Mráz Zoltán fotószolgáltató barátunk pompás diadalstatívot emelt a Rákóczi útról hozzá vezető sugárút fölé. Élmény volt átsétálni alatta.


2018. szeptember 9., vasárnap

Őrületes átverés


avagy kaland a tyúkeszű okostelefonommal.

Megsétáltattam feleségem által levetett mini-Ldzsímet az Erzsébet hídon. Na gyere, mondtam végül, most csináljunk egy szelfit, s ő már nyomta is a képembe a képemet.
Csakhogy...
...ekkor fejem fölé emeltem a Nikonomat, és azzal fényképeztem. A tyúkeszű okostelefonom ebből semmit nem fogott fel. Azt hiszi, selfit csináltunk, pedig ez egy hamisítatlan hiperszelfi, s mint legeslegelső ilyet, már be is jelentettem a szabadalmi hivatalban.


2018. szeptember 8., szombat

sitty-suttybolygó


Két markos férfi jött szembe ma, kora reggel a Piac utcában. Úgy tűnt, agyondíszített karácsonyfát cipelnek. Kicsivel később az a karácsonyfa már mennyezetről frissen letépett, ormótlan csillárnak látszott. Mobilom a zsebben, két kezem tele élelmiszeres szatyrokkal. Hát erről is lemaradok, gondoltam mérgesen, pedig micsoda kép!
Akkor majdnem felrobbantam, csakugyan, de most már azt mondom, sebaj, majd felelevenítem a hihetetlen történéseket szavakkal.
Nos, ez a giccsbe álmodott karácsonyfa, de hamarosan mint dúsan roskadozó kristályüveg csillár, csak növekedett és növekedett, és egyszer csak világosan láttam, hogy sem azt sem ez utóbbit, hanem egy galaxist cipel ez a két zsákmányörömben fürdő alak.
Pont úgy is festettek mindketten, mint a Bogár a Men in black című filmben, aki egy bizonyos galaxist jött megkaparintani, és ezért minden büdös disznóságra képes. Határozottan éreztem a fekete lyukat a gyomromban, ahogy elloholtak mellettem, de nem volt mit tennem. Szidva pechemet, mérgesen bandukoltam a piac felé.
Amikor azonban dolgom végeztével visszájára fordítám a Piac utcán való kutyagolást, megcsillant valami a járdán, s látom ám, hogy az csakis a galaxisból perdülhetett oda. Egy mágikus bolygó a holdjaival. Bár akaraterő dolgában messze esem a Bogártól, éreztem, hogy így, ahogy savanyúságostól jövök a piacról, felsőbb hatalom által kiszemelt vagyok, és sitty-sutty, zsebre vágtam a galaktikus kincset. 
A felsőbb hatalmasság akarta bizonyára, hogy mégis mutathassak nektek valamit ebből a képtelen kalandból.

P.O. 


2018. szeptember 5., szerda

Kihívtam Rogert


Álmomban, most, hogy finis felé tart a US OPEN, kihívtam Rogert. És - felhúzta bár a szemöldökét - képzeljétek, szervámat fogadta. Az összes labdájára rámozdultam. Láthatta, nem akárki az ott, a túloldalon.


Aztán a harmadik hatnullánál hirtelen feladtam. Alig hittem az álmomnak. Pont most, amikor... ? Korholtam magamat, de hiába, csak kifogás és kifogás, hogy még nem ittam kávét, hogy menni kell a gyerekért, és a reumám is vacakol.
- Nem vagy már a régi - szólt ekkor Roger.
- Én e? - Mérgemben felébredtem.
És tudjátok, így, utólag, bár piszkosul megsértett, Rogerre valahogy nem haragszom, mert szűgyöm mélyén a tisztelet mások nagysága iránt mindig ott volt, és ott is marad.


2018. szeptember 4., kedd

Volnék és kész


Kérdezhetnék valamit, valami praktikusat, ha történetesen én is épp arra szelném az űrt. Mondjuk: - Hello, üstikém! Nálad hány óra?
De válaszolhatna-e az üstökös, mondjuk így: - Mi, micsoda? Hogy hány óra? Hm... mit tudom én. - Vagy: - Nálam egy se - amivel aztán jól magára haragítana.
Aligha. Mert az üstökös csak van, és kész.
Hát igen, talán én is csak volnék és kész, ha be tudnám fogni a pofámat.

Űrkirándulók által telefirkált aszteroida

2018. augusztus 27., hétfő

Száraz lábbal a mélységben

Átláttam rögtön: most vagy soha, mert ember emlékezet óta nem volt ilyen sekély a Duna. Elszaladtam ama vízállásjelentés szerinti napon a Margit hídhoz, hogy megpillantsam, mi kerül elő a magyar idők előtti mélységekből. A hídláb körüli sziget ilyen hatalmas még sosem volt.

 A vak is látta, hogy a folyóalattjáró félig kilátszik a vízből.Márszinteszárazlábbal
Zátonyra futott mélyfolyami szörny
Római kori Circulus Vitiosus
Seuso közeli kincs
Mobilos áldozat bemutatás az előbukkant ősi totemoszlop tiszteletére.A népvándorlás előtt itt állt viking híd egy darabja
Óriáspenge a borotválkozás előtti időkből
Víz alól végre előkerült kabátját szárító galamb
Aztékra hajazó izé
A rekord vízállás alkalmából kitört városi népművészet néhány remekeEmberemlékezet előtti szirén hárfájának oszlopa


Őskorszaki csók a jövőből itt maradt padon
Szelfintésem e csodálatos alkalomból

Pesövé Ofszi

2018. augusztus 25., szombat

Dög nyár jobbra elTótágas

Ezt álmodtam, látod?
Tudom, alul sok az ég, de tudod te, mit összefeküdtem, hogy ez meglegyen?
Jól van, kinéz a majom a képből, és ilyet nem csinálunk...
De vágható!
Na!
Mér' nem tudsz néha kicsit örülni?

2018. augusztus 13., hétfő

Nyíltvízi jelenségek

Előre bocsátom: ez itt a blog. Itt akként szólalok, amilyen vagyok.


A nyíltvizi úszóverseny látszólag ugyanazon szabályok között folyik/zajlik, mint a sportmedencében zajló versenyek (ki ér előbb a táv végére), de ez csak látszat.
A nyíltvízi, hosszútávú versenyeknél nincs határfal a vízben. Vagy körbe-körbe terelő a versenypálya vagy csak egyetlen óriási vízszakasz, aminek kimért szakasza végén nem ütközünk medencefalba, oly evidens módon elérve a célt, mint az épített medencékben, vagyis nem a kimért hossz határát kell elérni - értelemszerűen az úszó kar valamelyikével - hanem a levegőben lévő céltáblára kell rácsapni. Ez a megérintő-technika kissé ambivalens mód viszonyul a teljesítményhez, de ez van, az eredmény így méretik, a szabály ekként van kimondva.
Mindezt azért hozzuk szóba, mert Rasovszky Kristóf 2018-as glasgow-i Európa bajnoki szerepléseit igencsak elgondolkodtatónak találtuk. Rasovszky három versenyszámban indult, így módunk volt visszatérőn felfigyelni habitusának bizonyos vonására.
Az 5 ezer méteres versenyen 1.25 kilométernél állt az élre, egyenletes tempója szerint később megelőzték egy ideig, de 1 kilométerrel a cél előtt már ismét ő vezetett, és előnyét szívósan fokozta. A mögötte úszók erejüket méricskélve változtatták helyzetüket, a nagymenők pedig próbáltak Rasovszkyról veszélyes mértékig nem leszakadni, de elébe vágni egyik sem akart (!?!). A mi plebejusi érzelmeinkkel közelítve ez valamiféle sunyizás, na jó, taktika, még hozzá olyan taktika, amivel próbáljuk elaltatni az elöl haladót, hogy aztán majd...
A cél közelében aztán valóban... kiki bevetette fulladáshatárig, amit csak bírt, hogy a céltáblát lenyúlja.
Rasovszky azonban tudott fokozni, és 52 perc 38,9 másodperccel elsőként csapott a feje fölötti céltáblára.
Másnap 10 ezer méteren új verseny következett, és a mi Rasovszkynk ismét vízbe szállt, egyebek mellett a pihenten érkező olimpiai és világbajnok, holland Ferry Weertmannal.
Rasovszky Kristóf 6,5 kilométernél állt az élre és végig vezetett. Erejét egyenletesen megosztva és előnyét folyvást fokozva, egyáltalán nem taktikázva úszott: kirakta a többiek szeme elé, amije van. A Nagymenők, köztük Ferry Weertman is, pár testhosszal mögötte sunyiztak, csereberélték pozíciójukat, de senki nem akart Rasovszkyra ráúszni, aki - tavaly még ifjúsági kategóriában sikereket arató ifjú - ezzel nyilván mit sem törődve tartott a cél felé.
Mintegy 200 méterrel a cél előtt Weertman rangja tudatától fűtve rákapcsolt, és kezdte ledolgozni a pár testhossz különbséget.
Elébe vágunk a dolgoknak: Rasovszkyt már nem tudta beérni. Rasovszky fejével már a céltábla alatt volt, amikor Weertman még karnyújtásnyira attól. Rasovszky azonban feltehetően jobbkezesként viselkedett, és az a karja épp hátulról emelkedett a céltábla fel.
Weertman lényegre törő rutin birtokában elöl érkező karjával nyúlt a tábla felé, mondhatnánk, kétségbeesetten nyújtózva, és 1: 49. 28,2 -del vágott a táblára. Nem volt mérhető különbség a két eredmény között, de a célfotón, a fény referenciáival mérve mégis látható volt, hogy Weertman érintette meg előbb a táblát.
Érdemes megtekinteni a megelőző pillanatot.
Weertman egy karhossznyival lemaradva követte Rasovszkyt - akinek a feje itt már a tábla széle alá ér - ő tehát látta, hogy a versenyt a sportszerűség értelmében elveszítette kettőjük között, tudnia kellett, hogy le van győzve. Ám az aranyat - ez a legkonkrétabb és szó szerinti, amit csak mondhatunk - azért már mégis csak lenyúlta ifjú riválisától. Ez van, ilyen az élet is: egy idő után legtöbbünknél már csak az éremvitrin, a presztízs a lényeges.
Rasovszky a verseny után szerényen az ezüstöt is nagyra értékelte, és még inkább a tanulságot, hogy a továbbiakban át kell gondolnia a célbeérés körülményeit, és ésszerűbben kell benyúlnia.

A 25 kilométeres versenyen Rasovszky már ismét aranyérmet szerzett, 4 óra ötvenhét perc ötvenhárom egész öttizedes idővel. A táv felétől nyílt sisakkal, fütyürészve úszott az élen. A sokáig mögötte sompolygó nagymenő, Kirill Beljajev, aki az utolsó száz méteren, na persze, megpróbálta őt lerohanni, csak egy teljes másodperccel lekésve - kolosszális időkülönbség! - csaphatott a célba.
Míly csodálatos! Az ifjúi erő és nyíltság háromszoros diadala. Szinte hihetetlen e sejthetően maradandón nehéz időkben.

2018. augusztus 11., szombat

Véres és aranyas események

Kiss Tünde, a budapesti Molnár Antal zeneiskola igazgatója megszervezett egy szakmai rendezvényt a nyár kellős közepére, ám az esemény előtt 3 nappal, augusztus 6-án bal karjára zuhant az egyik zebegényi betonlépcsőn, és nyílt töréssel vitte a mentő a váci kórházba. Két órás műtéttel hosszú fémsínt ültettek a karjába, ahhoz csavarozták a csontokat. Ezután kiharcolta, hogy 36 órával később, szerdán máris hazamehessen, mert hogy neki csütörtökön fontos rendezvénye lesz.
A bugaci Turultáj fesztivál egyik török résztvevője, a hárfaművész Cagatay Akyol volt a zeneiskolai rendezvény vendége, aki hárfaszóval fűszerezett vidám, barátságos társalkodás során mesélt az anatóliai zenei kultúra hagyományairól, s ezek hatásáról hárfaművészi felkészültségére.
Kiss Tünde több kollégája, művész- és zeneoktatói pályára lépett tanítványa volt jelen a rendezvényen.A következő napon sebészi kontroll következett a váci Jávorszky kórházban.
D-Vektor volt a sofőr. Pesövé Ofszi pedig a tudósítói szerepet vállalta.

"Dunakeszi magasában  ebédelés címén betértünk a bevásárló központban a LASOCKI cipőüzletbe, ahol nekem semmi sem ízlett."Feleségünk, Kiss Tünde faképnél hagy bennünket a férfiszandál részlegen, mert észrevette, hogy a női részleg az igazi
"Később, valahol odébb D-Vektor kapott egy ízletes vigasz-salátát, mert neki még tovább kellett vezetnie.
Kiss Tündének a sebész társaságában eszébe jutott, hogy mintha az orsócsontja egyik kisebb darabja hiányozna, ám az orvos bevallotta, hogy azt már kidobták."

A hazaérkezés szerencsés volt. Még csak harminckettőn állt a higanyszál.A kép azt ábrázolja, amint a kis mértékben csontja vesztett asszony bal lábával egy időre* búcsút int a hárfának.Nanana! Nem volna korrekt ilyen gyászos hangütéssel befejezni:

Elfelejtettük említeni, hogy egy nappal korábban mindenki aranyfólia-betétes pezsgőt ivott.


És ez most már mindig így lesz :-)

* A példásan pozitív gondolkodású Hajdú Gabi hozzáfűzött meglátása