2015. február 9., hétfő

Pécsi József éjszakájaTörténnek a fotóban a képalkotás során geometriailag konzekvens és nem ilyen, vagyis geometriailag nem konzekvens változások. A tárgyi dolgok optikai leképzésének, két dimenzióba transzportálásának geometriai konzekvenciáiba persze az optika fényvezetési sajátosságai jócskán beleszólnak, ez azonban az optika adatainak megvallása mellett nem tekintendő csalásnak, nem etikai ügy, lévén, hogy a fényképezett dolog és annak képi látványa eleve nem egyazon valóságba tartozik, még a tárgyi részletek arányosságainak referencia értéke tekintetében sem. Az optika eleve képtelen a tőle telhető korrekt eredményt adni, ha nem gömbfelületen helyezkedik el a képfelfogó sík. Márpedig ez kezdettől nem így van. Némi okkal, már csak azért is, mivel a gömbfelület belső oldalán felfogott és rögzített képet fényképként is gömbfelületen kellene elhelyezni. Ez túlzottan macerás lett volna a fényképrögzítés feltalálásának korában, és némileg felesleges is, mert a képi szemlélet az elme gyakorlatát, illetve az ábrázoló kifejezési eszközök évezredes hagyományát követte. Na és hozna-e gömbfelületen elhelyezkedő kép annyi esztétikailag vagy élmény szempontjából épületeset ma, amennyről a síkba terelő redukció formaesztétikájáról lemondanánk? Ez szerintünk - minimum - kérdéses.
Sok minden tartozik a geometriailag nem konzekvens változások körébe. Legfőképpen és némi megvetéssel sorolunk ide minden, a leképzett tárgyi kiterjedéseket és részleteik belső arányait valamint a határvonalak viszonyát a környezethez megváltoztató manuális beavatkozást.
Az ilyen beavatkozás ugyanis önkényesen és ízlés mentén kikezdi a leképzésnek a fényképezés természetéből következő nyilvánvalóságát, valóság iránti hiteles, voltát – az „ez volt”-ot.
Ami különösen érdekes, hogy van a fotográfiai leképzésnek egy másik, nem geometriai vonatkozása, amit az érzékelő képesség szóval kerítenénk körül. Tudjuk, hogyan viszonyul szemünk a fényinformációkhoz. Vannak vakító fényességek és vannak szemmel differenciálhatatlan sötét fényviszonyok. A képi rögzítő anyagok még pár lapáttal rátesznek erre. Fotón kézbe vehető szín- és tónusvilágként már csak az marad nekünk, amivel s ahogyan a kémia vagy a szenzorok fizikája győzedelmeskedni tudott.
Elvileg a színek és a fényességi viszonyok is követelik a maguk igazságát. Ezzel azonban – talán épp a szem ide vágó és eredendő gyarlóságai okán – másképp vagyunk. A színről le is tudunk mondani, és a tónusok mélységét is hangolni tudjuk, anélkül, hogy a fotón ábrázolt dolog nyilvánvalóságát meghamisítanánk. Na persze, csak ha pacsmagolni kész mancsunkat szigorú utólagos paraméterezésekre és a fotográfiai leképzés sajátosságainak és a fizikai logikának tiszteletben tartására szorítjuk.
Ilyesmin gyakran jár az eszünk. Így botlottunk az alább illusztrált érdekes helyzetbe.
Olvasgattunk a Pécsi József Fotóművészeti Könyvtár bal oldali otthonos könyvfészkében. Sok élet jelét nem tapasztaltuk. Baki László, a könyvtár vezetője betegágyát nyomta valahol. Sötétedett már, mikor a szűk előtérben kabátunkat kanyarintva rávetődött a tekintetünk Pécsi József homályba veszni készülő bronz fejmására. A fehér fal jól mutatta még a sötét bronztömb körvonalait, de az alatta álló kecses fekete bútorzat cirádái készültek a látásérzékelés küszöbe alá merülni.
Mindjárt itt az este. Amikor elhagyják a házat az itt dolgozók, minden fény kihúny, és Pécsi József éj sötétben várja a holnap reggelt. A veszélyesen romló fényviszonyok perdítették elő a fenti fejtegetés konzekvenciáját. Miért ne előlegezhetnénk meg GÖELEVEN és aztán majd a photoshop szíves közreműködésével ezt az éjszakát, ami a tárgyak viszonyát tekintve pontosan ugyanaz lesz, mint sötétedés előtt.
Csak a fényességi referenciákat (ami, ugye, eleve relatív viszonyban van a valósággal), csak a tónusokat hangoltuk el. Így jutottunk el Pécsi József eme különös, de a valóságnak nagyon is megfelelő éjszakájához.

A kísérlet váratlan érdekessége, hogy a blogger automatika néhány másodpercnyi hezitálás után "belejavított" a tónusviszonyokba.
Akit tényleg érdekel a kép, majd keressen fel! :-))))))

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése