2014. február 21., péntek

Megmotozták GÖELEVENTavagy egy színtévesztő feljegyzései,
avagy fény a szekrényből,
 avagy a képlátó magányossága.

Feltűnt a biztonságiaknak, hogy összevissza forgolódik ez a kis buzgómécsüng a Raiffeisen kiállítótérben, s bizony, megmotozták, talán már mérgükben is, hogy megsarcolja őket a magyar állam, de névlegesen, persze, csupán a biztonságtechnikájuk védelmében.
Na, mindegy, hiszen nem fotóztunk semmi titkot, és mióta szervizbe nem járunk vele, hiányozhatott is már öregecske GÖELEVENünknek egy kevés esztétika mentes érdeklődés.A Raiffeisen Bank kulturális elismerést kiérdemelt kiállítótere a pesti Akadémia utcában kellemes szemlélődő tér, jól elkülönülve az üzleti forgalomtól, tisztán tartva, kényelmes bőr fotelekkel, melyekben hatékonyan lehet törni fejünket, hogy mit is tűzhetnénk tollunk hegyére. A kiállítótér égről beszóródó, télen ambientté szelídült világítása már nem annyira megtisztelő, történetesen Szilágyi Lenke fotóira nézvést, mert az egyetlen főfalon a képek felét homályba borítja az ide vezető hatalmas függőfolyosó.


Különösen sajnálatos ez most az olyan színtévesztőknek, mint mi vagyunk, lévén, hogy a kiállítás címe éppen bizonyos színekre helyezi a hangsúlyt: Certain colours.
Kellemes leporello ismertetőt is nyomtatott a bank, amivel Szilágyi Lenke pénzvilágtól távol eső, őszinte művészi látását megtisztelte.
A kiállított sorozat egy része korábbi szemlélődések, utazások és sikert aratott vadászgatások terméséből való válogatás, másik része viszont filmforgatások alkalmával készült, feltehetően a standfotós szerepében.
Erről - talán a bőrfotelek ölelésétől nekiszemtelenedve - az jutott eszünkbe, hogy filmforgatásokon kínálkozó látványoktól, filmes szándékoktól és fénybeli megformáltságtól függetleníteni magunkat csak úgy lehet, ha fotóink a filmforgatásról, és a filmforgatókról szólnak. A többi többé-kevésbé lopkodás. Utólag nehezen igazolható, például, hogy mi köze a szilágyilenkei látásnak a szekrényből előtörö ellenfényhez. Beismerjük azonban, hogy a képkivágások és a pillanatokban megragadott különösség nagyon is Szilágyi Lenke habitusára vallanak.


Aztán az is eszünkbe ötlött, olvasván a megnyitót performáló írónő leporellóban idézett szavait, hogy mi is az oka ellenérzésünknek a képzőművészethez vagy akár a zenéhez társuló szöveggel szemben. A szövegbe foglalt üzenet alapvetően nem hullám természetű. A verbális gondolatot, a mondatok nyelvi szerepének köszönhetően kvantumszerűen fogjuk fel, egyfajta, jószerével csak a mondat utolsó szavával összeálló értelmezési csomagban. A szöveg tehát kizökkenti, sőt, untatja a szemet, ami egy audiovizuális műben a vizuális szekvencián belüli ide-oda játékra vagy a képhatások akkumulálódására hangolódott rá.
A költők azok, akik próbálják ügyesen hullámtermészetűvé hangolni a szöveget verbális, hangzó leleményeikkel, lásd: időmértékes verselés, összecsengések meg a többi.
„…aztán egyszer csak snitt, melegfényű sátor egy kietlen havas hegycsúcson, az átmeneti hazatérés csöndes, puha pillanata, szétnézel, és mint egy őszi erdőben, hirtelen minden szimfonikusan összeáll, összeállnak a színek, a látszólag széttartó utak, összeáll és értelmet nyer a történet, a te történeted, s ha szervát kapsz a tógás múlttól gond nélkül, könnyedén fogadod; egyszer csak ott állsz egy réges-rég keresett épület előtt, feliratát kibetűzve: Hotel Concordia…
Kicsit sajnáljuk, hogy Szilágyi Lenke – vélhetően – örül az ilyesminek. Pedig hol van ebből a költői sóderből az, hogy milyen ő maga, hogy mit rejtenek s tárnak elénk a Szilágyi Lenke fotók. S mit ér az efféle irkálás önmagában? *A galéria vendégkönyve.
Itt is ömlik a sóder.A sóder szépen ömlik ugyan, ha nem durván mondatos, ha inkább szóképekből áll, de itt most mintha űberelni akarná a vizualitást. Közben meg a megnyitó beszéd költőinek szánt vakkanásnyi szavai alig tesznek egyebet, mint leltározzák a falon sorjázó, ismert és érzelmileg összetett látványokat. Ömlik szépen az efféle sóder, de nem lesz belőle ház, értékes menedék sem a művészet számára.
Kicsit mintha sűllyedtünk volna időközben a bőrfotelben.
A fotóban, természete szerint sok a tárgyszerű hivatkozás, olyasmi, amit felismerni vélhetünk, ami társadalmi viszonyokat idéz, és nem hagyja szimbólummá egyszerűsíteni magát. Így megvezeti figyelmünket, a művész által nem kívánt privát utakra tereli a befogadó képzeletét. De köti is az igaznak biztonságot ígérő nyilvánvalóságához. És mivel a tárgyszerűség és a nyilvánvalóság a fotó lényegéből fakad, nyomban hiányoljuk is, ha nincs benne. Absztrakt, ez itt jobbára szitokszó: egy kategorikus sárgolyó a noémák iránti szerelem s az abból fakadó intolerancia hajítópontjából.
Na persze, hol van már az absztrakt? Már rég nem ebbe az irányba tartunk. A fotografikus gondolatnak - még szebb talán, hogy a fotografálásra ürügyül szolgáló gondolatnak - illik vegyülni és oldódni a szociális gondolatcserékben. Ha magától nem akar, terelheti valami ebbe az irányba, például a narratíva, a kisérő szöveg, leszakítva a látványt a hitelesség eredeztető köldökéről.
Szilágyi Lenke - érdeklődésének természetét tekintve bizonyára helyesen – nem él ilyesmivel, a figyelem és az önmegismerés elmélyültebb régiói felé tart. Az érlelődéssel jár ez, s jó lenne ez így, csak mintha kicsit kizökkent volna mégis abból a tempózásból, ahogy merészen és fiatalon közénk érkezett, mintha kicsit nem tudná már egy ideje, mit kezdjen tehetségével s magával. A boldogulás szempontja felől közelítve, inverz módon is érzékeltethetjük ezt talán: Szilágyi Lenke nem az a Vancsó :-))
Mindez persze, miként a fotók feletti értetlenkedés is mindegy lenne neki s nekünk is, ha a művészt a kulturális környezet segítené élni és boldogulni, akár csak szerényen is, ha anyagi forrásokhoz segítenék, mondjuk, a galériák, vagy a kultúrpolitikai fennhatóságok akár.
Ki-ki a maga szerencséjének kovácsa, mondogatjuk, pedig hát a művészet terén dehogy is! Az, hogy miként lesz a szellemi vasból olyasmi, amit aztán acélként tisztel az utókor, és ennek reményében érte a jelen, ha nem is arannyal, de jóféle forinttal fizet, nehezen megmondható.
Az akadémisták nyilván sajnálkozva bólogatnak ilyen dolgok hallatán, s széttárják karjukat.
Ha távozáskor a függőfolyosóról visszatekintünk, szépen kirajzolódik a Raiffeisen Galéria üldögéléstörténete


* Tudjuk, mi is csak hallgassunk, mert mi meg olvashatatlanul bonyolultak vagyunk, ám amire csak azt felelhetjük: egyszerűség-kalandorok kíméljenek! :-)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése