2014. március 1., szombat

Twilight a KMO-ban

Gyémánt László festőművész szavaival nyílt meg Kispesten, a KMO Művelődési Házban Horváth Péter fotókiállítása Képek az alkonyzónából címmel.
Horváth Péter látomásait Gyémánt László embertelenül szépnek és drámainak nevezte. A kiállított fotók felkorbácsolták érzelmeit és gondolkodásra késztették. Figyelmes tanulmányozás után arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy "már nincs tovább, hogy ez a történet vége". „Az ember alkotta világ fossziliáinak borzongató sivársága” megválaszolhatatlan kérdést vetett fel számára, hogy tulajdonképpen miért is vagyunk, és mi értelme a kultúránknak, ha mi sem leszünk és utánunk sem jön már senki.
Gyémánt László e szavakkal adta jelét annak, hogy csodálja Horváth Péter "vízióinak dialektikáját, ahogyan a felfokozott ellentétekből elkápráztató bravúrral idézi elő azt a képi szuggesztiót, ami megragad és fogva tart."
Gyémánt László itt tett egy óvatos kerülőt: kitérve a művészet értékének nem mérhető voltára, s még inkább ama tényre, hogy a művészet iránti éhség nem általános emberi tulajdonság, megengedte, hogy a megnyitó közönsége ne feltétlenül gondolja ugyanazt, amit ő.
Ekkor határozottan fellélegeztünk, mert bizony sajnálattal vettük volna, ha nem gondolhatnánk, hogy Horváth Péter alkotó tevékenységében szemmel láthatóan jelen van a játék is, de mennyire! (lásd akár e kiállítás szélső darabját adó önarcképét!)
Gyémánt László ezek után említést tett még a Twilight Zone kifejezés értelmezéséről, amit magyarul alkonynak nevezett, elismerve, hogy az angol kifejezésben valami több van ennél.
Valóban: a line between the illuminated day side and dark night side of a planetary body
Tudományos megközelítéssel azon - valamely bolygó forgásával folyvást körbe járó – sávot, emberi nézőszögből esti időszakaszt jelöli, ahol, illetve amikor a nap már lement, de még nem borult fölénk az éji sötétség.
A fény (light) szótövet magába foglaló twilight szó ide idézésével célzott Gyémánt László arra, mennyire fontos szerepet játszik Horváth Péter képein a fény.
„A felfokozott fények keltik azt a drámai hatást, amellyel kiteljesedik a képek drámaisága.”
A felfokozást kicsit alulméretezett kifejezésnek tartjuk Horváth Péter kiállított fotói esetében.
A mi megnyitó beszédünkben inkább arra utalnánk, hogy a Twilight Zone mai értelme bizonyos híres amerikai tévésorozatok nyomán hordoz egyfajta sci-fi attitűddel rokonítható fantáziálást, mintha a szürkületi zónában irracionális, a nappal realitásában számunkra meg nem mutatkozó dolgok történnének, olyan dolgok, amelyek azt sejtetik velünk, hogy számos folyamat és rejtett alakzat munkál a kozmikus valóságban, amit meg nem ismerhetünk.
Azzal, hogy Horváth Péter leoperáltatta digitális kamerája szenzoráról azt a filtert, ami meggátolja, hogy az elektromágneses sugárzás spektrumának nem látható hullámhosszai (infra, ultrarövid) a fényképezőgép szenzorához hozzáférkőzhessenek, felerősítette azon sejtésünket, hogy az ő művész-ösztöne már régóta a látható világon túli valóság után tapogat.
Hogy aztán csakugyan azért van ez, mert közelg a vég, azt azért nem vennénk bizonyosra.
Mi már réges-rég megmondtuk, és ennél tömörebben a gyémánt sem karcolhat, hogy Horváth Péter a Tónusok Ura.


Horváth Péter a gyémánti szavakat hallgatja
A Szövetség is képviseltette magát
Ez állítólag annyira twilightosra sikerült, hogy hozzá nem nyúlhatunkLábak megzavart  kibontakozó párbeszédeTwilábra mentünk
avagy Horváthék a megnyitó után
Twilightosan tükröződő Horváth fotó egy ismeretlen lány szemüvegébenA kultúrház büféje.
Minden tvájlájtolt a kiállítás erőteljes aurájában.


Leghűségesebb olvasónk kora reggel már szemünkre vetette, hogy miért nem említettük meg a pirkadatot is, hiszen az angol twilight szó erre is érvényes.
Természetesen nagyra becsüljük az angol nyelv megközelítését, ami a jelenséget kozmikus komplexitásban ragadja meg. A magyar szókincs birtokában azonban, ami érzékletesség dolgában az angolnál gazdagabb, az ember képes és hajlamos a tudományos szárazságon túlugrani, és érzékeltetni azt, aminek semmi köze a tudományossághoz, de nagyon is visszatükröződik az említett, 20. századunk elejére visszanyúló filmi fantáziálásban.
Végül is azt kell válaszolnunk olvasónk felvetésére, hogy a mi megközelítésünk szerint a filmek által hirhedtté lett alkonyi zóna titokzatosságán a pirkadat egyáltalán nem osztozik, valószínűleg és logikusan azért, mert az nem az éjszakánkat, hanem nappalunkat, az ember igazi éltetőjét hozza el.
Az angol sci-fi képzelet persze áthordhatja az ember atavisztikus rettegését a pirkadati zónába is, mert az üzlet az üzlet, de miért kéne nekünk a magunk kedvelt zónapörköltjét tvájlájtosra cserélnünk?
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése