2014. február 8., szombat

SZORGALÉLEK
 Januártól jön az alap- és munkanyugdíj.
Ez a hír kerülőúton, e-addtovább csatornán érkezett hozzánk.
A szöveg szerkesztője egyebek mellett aszongya:
…akiknek 100 ezer forint fölötti az ellátása, csökkenne a pénze. (sic!)

Feltételezi aztán pár sorral lejjebb nevünkben is, hogy nem értünk egyet,
azzal, hogy - jelentős részben saját hibájából - a társadalom perifériájára került szerencsétlenek kilátástalan helyzetét azon öregek nyugdíjának "csipegetéséből" oldják meg, akik egy életen át tisztességesen, szorgalmasan dolgoztak, tanultak azért, hogy emelkedjen a fizetésük , mert elhitték, hogy öreg korukra így lesz a megélhetésüket biztosító nyugdíjuk!

Ezek a százezer felettiek tehát nagy ijedségükben eldöntötték, hogy a százezer forint alattiak olyan kilátástalan helyzetű szerencsétlenek, akik jelentős részben saját hibájukból kerültek a társadalom perifériájára.
Miféle perifériáról van itt szó? Nyilvánvalóan az anyagi jólét perifériájáról. Egyéb perifériáról talán nem is tudnak ezek a nyugdíjuk csipegetésétől megbokrosodott öregek, akik úgy vallják, hogy ők egy életen át tisztességesen, sőt, mindamellett szorgalmasan is dolgoztak és tanultak, azért, hogy emelkedjen a fizetésük.
Tehát a fizetés emelkedésének szent céljáért áldozott szorgalmas életekről van itt szó. Ama hiedelemben eltöltött életekről, amelyek a megélhetést biztosító nyugdíjról szóltak.
Ők volnának az emberi érték anyagilag leginkább megbecsülendő etalonjai.
Hogy aztán ezek a szorgalelkek, ezek a mintapolgárok hol voltak - jelképesen szólva - ötvenhatban, és milyen sebességgel és egyetértéssel pislogtak a rendszerváltozás hallatán, arról nem szól a körlevél.
Csak úgy mellesleg kérdezzük innen, a szellemi lét perifériájáról,
hogy ha oly szorgalmasan tanult ez a körlevelező, akkor mikor nem tanult meg rendesen magyarul?
mert az
„…akiknek 100 ezer forint fölötti az ellátása, csökkenne a pénze.”
helyesen úgy írandó, hogy
akiknek 100 ezer forint fölötti az ellátásuk, azoknak csökkenne a pénzük,
vagy
akinek 100 ezer forint fölötti az ellátása, annak csökkenne a pénze.
Kompromisszummal:
csökkenne azok pénze, akiknek 100 ezer forint fölötti az ellátásuk
vagy esetleg:
akik ellátása 100 ezer forint fölött van … stb. 
csak, hogy a zavart okozó birtokos jelzői szerkezetet megcsillantsuk.
Ugyanis a birtokos jelzői szerkezetben (azok pénze, akik ellátása) valóban elegendő kitenni egyszer a többes szám jelét,
de ha a birtokot jelző szó átmegy más mondatrészi szerepbe (pl. alany lesz belőle) akkor már jelölni kell e szó végén a többes számot.

Birtok, birtok! Túl sokat papolunk birtokról, olyanoknak, akik csak a nyugdíjuk miatt aggódnak :-))

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése