2013. február 5., kedd

Mocskolókkal nem tegelődünkVajon minden társadalmasodás elkerülhetetlen fejleménye-e, hogy miközben okos, célszerű elgondolások mentén, koncentrált erőkkel építjük kollektív életterünket, miközben logikus funkciókkal szereljük fel annak absztrakt mechanikáját és intézményeit, aközben sokan épp fordítva hatnak oda: bontják, ami épült. Lehet, hogy ez természetes (miként meg az is, hogy a rend törvényei gazként irtják a spontánt és kéretlent.) Lehet, hogy a kiépülésnek, az önigazolásnak bizonyos teljességére törve minden rend a szabadságvágy fojtogató börtönévé válik, gátat vet az emberi viselkedés természetes virágzásának.

Akadt-e már minden benne élő számára egységesen jó társadalom? Aligha! Na, ugye!

Antagonizmusok sarjadnak minden önös elgondolásból, legyen az akár a hatalomba bekerülteknek a hatalmat, mint olyat védelmező elgondolása. Már maga a szociális ésszerűség és a rá való emberi alkalmasság is antagonisztikusan ütközik. Igen kevés embernek van kellő rálátása a nagy egészre. Nem csak a helyzete miatt.

Némelyeknek ez a rálátó felülkerekedés annyira reménytelen, hogy inkább sikket csinálnak abból, hogy érteniük kéne bár, semmit sem értenek. Nagyon sokan meg eleve, zsigerileg a szabadság valamiféle zabolátlan formájára vágynak. Megkockáztatom: sokszor nem azért-e, mert e nélkül unalmas alakok lennének?

Maguk a hajdan legraffytisezett, ma meg streetartosra magasztalt tegelők is szeretnek álságosan vergődni a szociális antagonizmusok állkapcsai között. Szeretnek olyan látszatot kelteni, mintha a zsarnoki ostobaság mosná le lázadó firkálmányaikat a falakról. Mintha az ő firkálásuk valamiféle üdvös társadalom kibontakozása felé vezetne. Mintha bennük a közösségi lét – na, nem, talán csak az önmegvalósulás! - értelmesebb formáját üldözné a hatalom.

A suttyomban tegelők java nagyon pofára esne, ha hirtelen melléjük állna a törvény. Kereshetnék magukat szabadságuk légüres terében.

Na, egy részüket leszámítva! Ám kétségtelennek látszik, ha körülnézünk a köz felületein, hogy a tegelők és matricázók közül kevesen jutnak el ama magaslatra, hol alkotásuk kívülállók szemében is szellemi érték színezetét ölti. A graffytisek zöme csak elmocskolón firkál. Rombol, és rombol, mert a fenyegetettséggel szemben haladva jótékonyan felszökik nála az adrenalin.

Közben meg mégis életformává lesz ez az éj leple alatti, titokban való firkálás. Űzetik magukat a tegelve lázadók, aztán az együttérzés fórumain vádaskodva védekeznek, miközben elhallgatják a sejthetőt, hogy ha nem ütköznének ellenállásba, hamar savanyúvá lenne számukra, amit a lázadás mézédes gyümölcsének, sőt, mi több, művészetnek szánnak.

Értelmesen építeni a közjót, sokkal több gógyit igényel, mint holmi értelmesnek szánt, fiktív jövőképet kísértve - progressziven bár - rombolni. Bontani mindenki tud, lásd a rendszerváltásunkat kísérő demokratikus összefogásokat, melyek aztán, miután a bontandó már a földdel volt egyenlő, más-más célok mentén szétzilálódtak, egymással szembefordultak nyomban, megcsillantván az értelmes rombolással szemben az értelmes építés keserves ellentmondásait. És mi mást sejtet a most formálódó, bontásra összekurjantott Bajnai féle „demokratikus” gyülevészet?!

Szabadulóművészi reményeinket elönti az örökre bánatos jövő sejtelme. Mintha kicsit bús és üdvtelen volna az éjszakai falakon való festékes kaparászás. A legtöbb tag humortalan, erőszakos, mindössze ezt hajtogatja valamilyen kacifántos alakzatban: ÉN, ÉN, ÉN. Sejthető, hogy a mögötte lapuló, kizökkent személyiség fába szorult, magának való.Film készült róluk a Néprajzi Múzeum kezdeményezésére. Mondható, hogy a vállalkozás őszinte és hiteles. Természetesen olyanok kerültek előtérbe, sokuk így az arcát is vállalhatta, akik ábrázoló, formateremtő tehetséggel bírnak, s akiknek van valamilyen képviselhető koncepciójuk a maguk távolabbi jövőjéről, akik nem csak alkotva, de a lázadásuk mögötti mesterséget tanulva és tanulva lázadnak a legális művészet komformizálódó, élettől elzárt falakon tenyésző belterjességével szemben.

Az ostoba firkálók, akik azt a kevés jót körülhemzsegve csupán mocskolnak, akik a kártevésre koncentrálnak, a film alkotói számára nem igen voltak szóra érdemesek, hiszen megtalálhatók sem, nyilván. Kicsit azonban ők is megdicsőülni látszanak a szegmensüket illető, a filmmel párhuzamosan elegáns könyvbe is becsomagolt megtisztelő érdeklődés által.A street art jóval több, persze, mint graffyti. Hozzá sorolható az utcai lét eleven valóságának fotográfiai megragadása is, de különösen ide sorolnám a Kétfarkú kutya közterületi kommunikációs tetteit, melyek meglepően szellemesen rávilágítanak a társadalmi közeg ellentmondásos jelenségeire és az egyén gondolkodásának mindezekből következő deformálódására.

Az, hogy a street art megnyilatkozás – miként minden kommunikációs gesztus - a megformáltságban nyeri el értelmét, hogy „építőleg” csakis a formája, formába öntött szelleme által hat, nagyszerűen és egyben leleplezően kitetszik éppen a Kétfarkú kutya módszerváltásából: újabban video-interjúkat is készítenek. Ezek – bátran kijelentjük - formátlanok, ezekben a „játékmester” spontánnak szánt gesztusok időben szétzilálódott, alaktalan, béna farkán toporog. Látszik, hogy a Kétfarkú kutya humorérzékben gazdag agytrösztje nem realtime-ban való megnyilatkozásra, hanem megfontolt kiagyalásokra termett. Videó mókáik alaktalan zagyvaságként hatnak, azt a látszatot keltik, hogy nem lakozik bennük más, mint feltűnési viszketegség. Pedig az ő kedélyviláguk, az ő kollektív létet fejtetőre állító – még Szegeden kibontakozott - játékuk páratlannak mondható, az egyik kincse lett görcsösen belakott életfelületeinknek.

Az ügyesen összehajított könyv egy lapja, amiből oly sok minden nem derül ki.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése