2017. szeptember 3., vasárnap

Csórunk a fényképezőgéptőlAz utánzás az érzéki játékok iránti tehetséggel születettnek egyik legkedveltebb késztetése, időtlen idők óta. A hasonlítás, különösen fő érzékszervünk, a látás terepén mágikusan hat a befogadó, a néző pszichéjére. A hitelt érdemlő más, a képmás alkotójának érdemeit puszta ésszel is könnyű belátni.
Mindemellett a vizuális ábrázolás terepén a megformálási - kompozíció, élvezhető elrendezés és más egyéb - követelmények iránti készséggel is kívánatos rendelkezni. A hasonlításnál jóval bonyolultabb, az ábrázolás tárgyával nem közvetlenül összefüggő, születéssel vagy tanulással szerezhető adottságokról van szó, mint például a szín és tónusbeli harmónia-diszharmónia érzékelésének és kezelésének kérdései.
Az állati (és egyben emberi) látás alapelve a camera obscuráéval azonos. Mindig is domináns volt hát a valósághoz való viszonyunkban a képiség, ami a fényképezés technikai fejlődésének köszönhetően mára elképesztő hangsúlyt nyert.
A fényképező vázakba gyárilag beköltözött a látáspszichológiai alapkövetelmények teljesítéséhez szükséges szakmai tudás. Sok minden csupán pénz kérdése. Ha megfizettük, a modern fényképezőgéptől - nevünkkel szignálva! - bátran csórhatunk el efféle érdemeket.
A gép persze nem tudja, hová érdemes állni, és mert a camera obscurában a képsíkra tulajdonképpen mozgókép vetül, a történések lényegi és formai esszenciájának rögzítéséhez gyakorta pillanatok közül kell választani. Gyárilag még a csúcs fényképezőgépek sem okosíthatók ki afelől, mikor érdemes kattintani, s egyáltalán, mikor miféle látvány érdemes a rögzítésre. Ennek okán legnehezebb embert és élők történéseit fényképezni. Több sikert hoz az olyan látványok megkomponálgatása, ahol úgyszólván nem történik semmi, táj, növényi szépség megörökítése.
Ami semmiképpen nem a fényképező technikára tartozik: léteznek az ember mindenkori tudatállapotának, sőt, érvényes kulturális konvencióinak viszonylatában jelentőséggel bíró, fokozatmentes skálák, melyek két véglete lehet a fontos és a szóra sem érdemes, vagy akár a gondolatilag felfedezés értékű meg az elcsépelt stb.
Csak emberi leleménnyel győzhetők le továbbá a vizuális környezet valamint az adott megvilágítás bonyodalmai okán előálló természetes zavarosságok.
Léteznek tehát gondolatilag meglehet fontos, formaesztétikailag mégis lehangoló látványok.
A látás-pszichológia szempontjából fontos szín- és tónusviszonyok legalapvetőbb harmóniáját tehát a fényképezőgép gyárilag megteremti. A fényképezés kezdeti időivel szemben ez ma rendkívül csalogatóan hat a fényképezéstől korábban visszarettenő, és ambíció dolgában is erőtlenebb tömegekre. Sikerélmény szomj és becsvágy szempontjából a ma fotografáló százmilliók váltig igen széles skálán helyezkednek el. Egy kép formai erényekből adódó felszólító jellege a nullától a messziről is mágnesként vonzóig terjedhet. Megteremteni a témául kínálkozó látvány felszólító jellegét, több mint technikai követelmény. A kép tárgyának úgynevezett aurája, amit a fotografáló milliók pusztán célbanéző/lövő többsége talán észre sem vesz, lehet híg és lehet frappáns, a semleges képszemlélő számára ajzó, vagy lehet közömbösen hagyó. A téma tálalása lehet kulturális jelentőségű, lehet pusztán csak széptevői célú, de lehet pszichénket katartikusan megrázó is.
Maga a látványba való beavatkozás, képelemek terelgetése, adott esetben szintén lehet egyszerű, de akár túlbonyolított is. Léteznek átvehető sémák e kérdéskörben, ezek azonban bonyolult berendezettségű környezetben ritkán segítenek. A témaválasztás vagy a stílusjegyek apellálhatnak a fotográfiai látáskultúra nem feltétlen ismert előzményeire vagy reflektálhatnak a mindenkori kulturális környezetre, amire még a sznobok is szívesen harapnak..
Mind e fenti sok minden csak néhány azon követelmény közül, melyek nyomán művészi, akár csak esztétikai érték terem. A tájból kivágható, eleve decens vizuális konstelláció (élővilág természetes harmóniája, napsütötte lombok lógnak a víztükör fölé stb.) elnyeri a legtöbb néző szimpátiáját, akkor is, ha kisebb-nagyobb formai hibák vannak a képen. Vannak azután képi hatások, melyek vitát váltanak ki.
A fotográfiai képen az egyik legfontosabb, a hasonlítás ténye garantált adottként kínálkozik, úgyszólván már közhely. Ez csökkenti ugyan a hasonlítás értékét, de nem a jelentőségét.
Igen sok fotografáló, miként a nézők nagyobbik része is - mintha egy lukon kukucskálna - túlkukkant a látvány formai sajátosságain. Mondhatnánk: célba néz, a rögzült képi másra eredetivel egyenértékűként tekint. A dörzsöltebbek látják - az ilyen irányú figyelem rutinírozása nyomán bárki láthatja - a képi szerkezetet. A dörzsöltebbek keresik a képi transzformálás formaesztétikai, optikai különösségeit, észrevesznek konvencionális hibákat, például, ha nagy az orr, ha nyugtalanító helyen van elvágva a testrész, ha felborul a képrészek egyensúlya, ha zavarosak a szerkezeti vonalak, miként észreveszik azt is, ha bravúrt sejtet a képi végeredmény, vagy akár, ha ismert előképek nyomán bevethetők lettek volna ismert, divatos fogások szépítés stb., stb.
Legyen azonban bármíly csekély a nüanszokra fordított alkotói figyelem, a fotón a képi objektumok - tárgygeometriai adottságok dolgában - mindig hasonlítanak, vagy legalább "hajaznak" a fényreferenciákat küldő eredetire. A fényképezőgép és a fotó így a vizuális természetességek forrása.
Ezért van, hogy a kezdetektől fogva mind több és több festő - értékelvén a természetes esztétikai harmóniát - szívesen előfotografál magának, fotó után fest (akár rá is fest a fotóra) sőt, szerzői jogi szempontból és etikailag kellő szigorral nem kontrollált területeken (pl. internet) egyenesen beleáll a szerzőileg esetleg nem is jegyzett, de fotográfiailag sikeres nézőpontba, s ha már ott van, lekoppintja a képszerkezeti rendet is, mintha az eredeti helyszínen ő maga is megfordult volna (de hiszen nem zárta ki semmi, csak a fárasztó keresgélést, erdőn-mezőn, úton-útfélen való figyelmes csavargást ő lám, ügyesen megspórolta :-) Másrészt esetleg a festő nem is szakmai karriert épít, hanem csak szeret festeni.
Az ábrázoló festés ecsetvonásról ecsetvonásra felépülő, manuális alkotó munka, amihez a vizualitás iránti tehetségen, a látásbeli gyakorlottságon és mesterségbeli tudáson túl még áldozatos fáradhatatlanság is szükséges. A festő-festegető ember efféle mentelmekkel bátran eloroz valósághiteles fotográfiai látványokat, hiszen mondható akár, hogy a festő a fotóst figyelmével és a fotózott látvány képzőművészeti szférába való átemelésével megtiszteli. Sőt, lehet úgy is venni, hogy a fotós ezt az egész megszólalásig való hasonlítást mag is egyetlen kattintással a fényképezőgéptől csórta :-)
Persze a fotográfusok egy része ilyenkor tépi a maga vagy a plagizáló festő haját, vagy megszégyenülten panaszkodik. Némelyek esetleg jogvédő irodába rohannak, kártalanító pénzhegyeket lebegtetnek lelki szemeik előtt.
Akadnak viszont olyanok is, akik baráti aurájuk gazdagodását látják a lopkodó festők felbukkanásában. Efféle békegalambok, sőt, békegerlék sorába tartozik Orbók Ildikó barátom, aki, ha egy gyanúsan ismerős látványra bukkan az internet határtalan vadászmezején, akkor - a világ iránti ösztönös és kiolthatatlan, sőt, üzleti bonyodalmaktól is mentes szeretetétől motiválva - megtiszteltetést keres a vizuális társművész tettében. És érdekes mód, legtöbbször az is lesz belőle. A festők mindezek folytán - úgyszintén legnagyobb respekttel és szeretettel - bátran lopkodják Ildikó festői kompozícióit.
Vajon rosszabb létközeg volna ez, mint némely társadalmi hírnévre szomjas, kortársi piedesztálok felé törő, a világot szerzői becsvágyukkal gyötrő profiké?
Nem árt ha tudjuk: a látvány fotográfiai leképzésének valósághűsége, amire egyetlen kattint... bocs, csórintással szert tehetünk, önmagában csupán olcsó kincs. Az internet tulajdonképpen az efféle olcsóságok kincsesbányája, hiszen valamennyi, a neten felbukkanó, szerzői jogi és egyéb etikai kérdések védelmező voltára támaszkodó fotográfiai alkotásnak módjában áll/állt volna távol maradni.
A facebook, ahol említett barátom otthon érzi magát, a kulturálisan érdemi megmérettetés helyett a vizuális csivitelés terepe, ahol a lájkolás zsetonja korlátlanul és ingyen terem. A baráti légkörnek köszönhetően a lájkkal mérhető népszerűség kellő honorárium a koppintással széthordható virtuális kincsekért. Magukat rangosabb művésznek tartók is könnyen beleragadnak e lájkos - és rang dolgában lájtos - közegbe. Itt egy jól sikerült fotográfiai találat koppintását inkább kommunikációs kezdeményezésnek nevezném. Nem plagizálás, hanem együttjátszás zajlik. A facebookolók konyhanyelvi, dicshimnikus szókészletükkel könnyedén kisiklanak a komolykodás meg a jogszerű magatartás őreinek körmei közül.
Ez persze azt a sejtést is erősíti, hogy az emberi kultúra érdemi fejleményei tekintetében nem is múzeumért kiáltó értékeket lopkodnak-csereberélnek itt. E facebook játszadozások által nem földi, hanem éteri javakat söpörhet be az ember. Aki fáradhatatlan, újabb és újabb képi felvillanásaival egyfajta hatalmi viszonyoktól mentes egyenrangúság középpontjába kerülhet. Ez a lehető legtöbb.
Orbók Ildikó amatőr fotográfus. Annak alapján mindenképpen, hogy fotográfiai iskolázottsága nincs, és nem is a fotográfiából él meg. És annak ellenére is, hogy már jelentek meg fotográfiai albumai. Az érdemi alkotói szabadságot tekintve amatőrnek lenni azonban nem alábbvaló státusz, mint papírral vagy trendi közhelyekkel bizonygatni, hogy címek birtoklására és közfigyelemre méltóak vagyunk.
Orbók Ildikó fotója és Zsidákovics Mihály  festményi koppintása. Az eredetin megjelöltem a festő által jótékonynak szánt, közelítő kivágást.

D-Vektor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése