2014. szeptember 6., szombat

Állatságok a koncertteremből

Szomorúan tapasztaljuk, hogy az emberek krákogásukban, köhögésükben rendkívül önösek, nincsenek tekintettel a kollektív lét kölcsönösségi szabályaira és harmóniájának kívánalmaira. Mint az állat. Na jó, mint a kultúrállat. Tisztelet a kevés kivételnek. 
Mintha a többiek ott se lennének, úgy ontják magukból egyesek légútjaik kényszeres zajait. Talán nem is tudják, észre sem veszik, hogy rút hangzásaikkal mások figyelmét megzavarják. Igazából azt sem veszik észre, hogy vegetációjuk zajaival elpiszkolják magát a zenét, annak virtuális szövetét.
Az emberek jó része, akárhol van, folyvást a piactéren van, és ha vannak is körötte zajok, lelkileg talán nem is hallóképes. A hullámtermészetű dolgokra lelkileg süket, leginkább állati szempontból leghatékonyabb érzékszervét, szemét járatja a történéseken.
Az emberek egy része – még hozzá a test elnyüvődése okán jó részt az öregebbje – az őszi járványok beköszönte miatt a hangzáskultúra pódiumai előtt szalonképtelenné lesz. A légcsőhuruttal küszködő, ha zenére vágyik, leginkább gramofon elé való. Senkinek sem kívánhatunk azonban ilyen száműzetést.
Ha a zenedarabok elhangzását követő taps idején körbe tekintünk, észrevehetünk mást is, például hogy sokan azt se tudják, mi a taps. A taps ugyebár akusztikus laudáció, amit egyéb szokások mellett (pl. vonók zörgetése a kottapulton, fejhangon való extatikus hujjogás vagy micsoda), hagyományosan két tenyerünk összeütésével hallatunk. Sokan viszont valamiféle hangtalan lelkendezés jeleit mutatják, amikor - valószínűleg farkcsóválás helyett - hangtalnul egymás felé rebegtetik ujjaikat, talán mert korábban felfigyeltek már arra, hogy a lelkesedést a kéz mozgatásával szokás kifejezni.
A sikert áhító közszereplőnek - a zenésznek különösen - csattanás nélkül a még oly lelkes hadonászás sem sokat ér.
Itt van azután a nézőterek székeinek egymással és a színpaddal való összefüggése. Ez a legbonyolultabb kihívás az emberi összeférés, a kollektív kényelemre való berendezkedés tekintetében. Homogén kollektív kényelem tulajdonképpen nincsen, lévén, hogy az emberiség nem egy mindenkori gömbhéjon helyezkedik el valamely figyelme tárgyát képező jelenséggel szemben. A nézőterek meredek lejtése modern találmány, a régi időkben kialakított koncert termekben nem volt mód - vagy fel sem merült ilyesmiről a gondolat – a széksorok függőleges irányú eltolásával kísérletezni.
A széksorokba rendezett nézőnek illik/illene tudnia arról, hogy jelenlétével a legtöbb esetben hatással van a mögötte ülő látási lehetőségeire.
Beül a nagytestű ürge a szedett-vedetten berendezett filmklubocska első sorának közepére (jó időben érkezik, nehogy kompromisszumokra kényszerüljön) és kalapját esze ágában sincs levenni. Sőt, miközben pereg a film, jobbra-balra dűlő kupacot képez barátnőjével a mögötte ülők látóterében.
Koncertteremben valamivel kulturáltabb talán a viselkedés, de tornyos haját mások kényelméért itt sem hagyja otthon senki. A nagytestű ember pedig, aki eme test szolgálatában most is jól teleette magát, hallgatván a zenét, jobbra-balra fetreng, szinte átdől a mellette lévő, történetesen üres székre, mert fáj neki saját fizikai léte. Mindezt oly gátlástalanul, oly bárkire való tekintet nélkül teszi, mintha háta közepével a világtér véget is érne.
Szerencsés részesei voltunk egy nemzetközi hárfaversenynek, és tanúi ott, amint a müncheni színházterem első sorában, úgyszólván hanyatt fekve élvezi a tizenhét éves hárfás lányka versenydarabját egy jobbra-balra eleresztett nyakkendős jappi féle, még viszonylag ifjú ürge. Két cipőjével időnként ösztönösen kereste a színpad peremét, ott, ahol alig egy méterrel hátrébb a hangszer ringatózott.
Micsoda öröm lehet efféle pillanatokban zeneművésznek lenni!
Érdekes mód legtisztességesebben még a fotósok viselkednek, mert ők, mióta fotózott a világ, meg vannak félemlítve. A zongoraművész, aki a köhögést hallva tehetetlenül tovább zongorázik, bizony felugrik, és hazamegy, ha egyetlen fényképezőgép zár is megzörren.
- Click, click - mondogatta türelmesen Ella Fitzgerald az Erkel-béli koncerten ahelyett, hogy következő dalába belekezdett volna, míg nem a fogdmegek lábánál fogva lehúzták az orchester-árok fölötti takarásról a magáról megfeledkezett fotóst. Ha pusztán köhécselt volna ott, Ella lábainál, haja se görbül.
Ez van. Az emberállat gyakorta megfeledkezik a benne lakozó Emberről.
Na de minek mesélünk, hiszen már ezerszer megmondtátok, hogy mindannyian tudjátok ezeket Ti is!


Lomtalanítás a hatodik kerületben. Stílszerű mozzanat, háttérben ugyanis a Zeneakadémia épülete.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése