2017. december 12., kedd

Mije a mi a minek?"Az akt nem témája, hanem formája a művészetnek."

Régóta birkózik Eifert János egy gondolat helyénvaló megfogalmazásával. Még nincs egészen kész vele, de hiszen időnk is van még elég.
Én most a fent, tőle idézett megközelítés hibájára szeretném felhívni a figyelmet, nem csupán a figyelő környezet okulására, hanem ezúttal a helytálló megfogalmazás vágyát ösztönzően is.

Sztéjtment 1: Az akt, már úgy értve, a szemet szólító testi formák a természet formái, és nem a művészeté.

Az egyszerre rendkívül bonyolult és nemes összhangot mutató, dinamikusan megnyilatkozó anatómiai - mindene előtt női - alakzat a formával való tovább játszásra ösztönzi a magamagát művészi tettekkel éltetni kívánó férfi embert - tegyük hozzá: nem csupán esztétikai indíttatással
(A nők talán ugyanígy vannak a férfi testtel, vagy talán - látványokra eredendően másként gerjedvén - tisztán a formát tekintik, de nyilatkozzanak e dologban ők:-). Mintha a nemi értelemben kétféle entitás eltérne azonban vizuális poézisének sokszínűségét tekintve. De ki volna illetékes e kérdésben bizonyosat mondani!? Nem is fontos a bizonyosság.

Sztéjtment 2: A művészet eredendő, premodern értelmének körébe tartozó, rátermettségtől késztetett emberi ambíció a ráció által el nem érhető titok, az érzéki valóság "megismerésére" törekszik, s e törekvésnek kétféle - idealizált teljességében soha nem vagy csak nagyon ritkán adott - kibontakozása van: 1. Az érzéki ismeretnek a különösség jelenségkörében való pszichés megragadása (különféle erősségű érintettség-érzetet, katartikus benyomást keltve), és 2. a befogadást motiváló (egyszeri) esztétikai forma megteremtése.

Az akt, azaz a formai teljességét, harmóniáját s a maga érzéki auráját 3 dimenzióban kínáló test látványa a fotográfiai - 2 dimenzióba történő - transzponáláskor veszít vizuál-esztétikai és érzéki teljességéből. Itt kínálkozik a lehetőség a művész (a fotografáló) számára, hogy pszichés erőivel és formaesztétikai leleményeivel kompenzálja a befogadót ama veszteségek dolgában.
A dolog azonban nem csupán ennyi! Az emberi test bonyolult, egyszerre atavisztikus és civilizációs vonzatainak köszönhetően a vizuális átalakulás kalandos lehetőségei messze túlmutatnak a szép iránti lelkesedés megnyilvánításán. A konceptuálisok ezer mód kapnak ezen, a szép pózokba szerelmesült l'art pour l'artosok* pedig hallani sem akarna ilyesmiről.
Ez persze sarkosítás így. Ennél kicsivel bonyolultabb a művészi aktolás mibenléte,
de innentől már folytathatná maga Eifert János :-))

* a művészettörténetbe bevonult kifejezésnek pejoratív értelme van, pedig a művészet eredendően mi másért kéne az embernek, mint a művészetért :-)**

** Ez a kijelentés nem szolgál mentségül arra, hogy az aktfotózás - főképp a férfiak számára - fotográfus és női test giccses pózok és erotikus melléküzenetek közötti kergetőzése.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése