2015. október 14., szerda

SzéprülA rendszerbe nem bekötött fogalomhasználat értelmetlenné teszi az ész járatását.
Nem könnyű azonban felépíteni egy működőképes fogalomrendszert, és ellentmondás mentesen bekötni abba szóhasználatainkat.

Mint már az Artmarketről kelt beszámolónkban említettük: rangosnak mondható szájból hallottuk - talán nem szószerint így - az alábbi rangosat: az esztétikai egyenlő a széppel.
Ez így üres szinonimásdi volna, ami elfedi a kérdést, mi mindenfélék s hogyan működnek a ráción túlra irányuló megismerés formai sajátosságai. Az esztétikai kifejezés, mint sajátosság az érzékileg megformálható matériák megformálásába rejtett rend formai hatásmechanizmusaira céloz. Ezeknek csupán csekély része utalható a pszichés rutinok által beazonosítható szép körébe.

Javaslatunk:
Szimplifikált, zárt kimenetelű, evidensként összecsengő és életigenlő rend referenciákból táplálkozó harmónia élmény = szép.

A befogadói rutin a kezdetben káotikusnak vagy élettagadónak ható formai benyomásokat - átlátván idők során azok rendjét - átemelheti a szép, azaz a már ismertként ható formai viszonyok körébe. A nyitott kimenetelű formai összefüggések tartósan - elvileg örökre is - megőrizhetik a fentiek szerint széppé nem minősíthető státuszukat. Mindamellett a meggondolatlan vagy más értelmezési rendszerhez* igazodó empatikus hév ezeket is mondathatja szépnek. 
A szép érzete tehát kollektív kulturális rutin fejlődése mentén fejlődő pszichés viszonylagosság.

* Egy ilyen - más fogalmainkkal együttműködni képes és így sikeresnek mondható - definíció-kísérlet sem zárja ki, hogy más valaki a maga másképp felépített rendszerében, más irányból megvilágított funkciók** mentén, más értelmezések céljára kisajátíthassa bármelyik szavunkat, hiszen a szó és értelmezésének összetartozása a mindenkori tudás által felülírható, szellemi hangadók önkényességét sem nélkülöző történeti konszenzuson alapul.
Lássuk azonban a rendszeredet, ágálj bármilyen irányban is egy szó értelmezését érintően!

** Egyedül a funkciók azok, mint egy működő mechanizmus működésének nélkülözhetetlen feltételei, melyeket nem konszenzus tart érvényben. A kerék - funkcionális rendeltetése szerint - nem lehet szögletes (leszámítva természetesen a - leginkább forgatókönyvileg előállt - kényszerhelyzeteket :-).

Nem vitatjuk mind e fentiekkel, hogy micsoda megnyugtató érzés lehet gyötrelmes gondolkodás helyett kész gondolatpanelekkel játszadozni!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése