2015. október 12., hétfő

Artmarket 2015
Pillantásunk nem igazodik, nem respektálja a kultúrpolitikai keresztmetszetet sem.
Sőt, megpróbálunk egyéb vonatkozásokban is renitens lenni, szem elé tárni szubjektív metszetünket.
Az Artmarketen felvonulni kulturális megmérettetés - hangsúlyozza Szijjártó Péter miniszter katalógus-köszöntőjében, ám a piaci jelleg (hogy a négyzetmétereket bérbe kell venni) átírja az érdemi viszonyokat, és ez esetleg megtéveszthet sokakat, akik a mérleg nyelvének következetességét keresik.
Érdeklődésünk fotográfiai hangsúllyal bír, azon belül a minősített idő, a művészi megformálás e sajátos szférája iránti elfogultság jellemez bennünket, ami eltávolít ugyan az Artmarket fotóművészeti szekciójában domináns, az unatkoztatást sem szégyellő mutatkozási aspektusoktól, de művészetértésünk átfogó természete okán koránt sem vagyunk az illetéktelen véleménynyilvánítók körébe taszíthatók.
Fő tartózkodási területünk a fotókiállítás volt.
A kiállítás felületes megnevezés, amire feljogosítanak feltehetően az Artmarket vonzásmechanizmusai. A potenciális vásárlók, műgyűjtők domináltak-e a látogatók között? Vásár volt ez, vagy inkább csak kiállítás - kérdé Tomas Opitz a TOBE galéria alapítója, talán jogos kritikai éllel.
Nekünk felmentésünk van, sem vásárolni, sem szabad órákat elütni nem akartunk, de úgy véljük, aligha voltak távol tarthatóak a potenciális vevők egy ilyen hírverésű rendezvénytől, ha léteznek egyáltalán.
Nem csupán a D épületrészben voltak fotók, hanem a képzőművészeti pavilon egész területén is eléggé szembeötlően. A képzőművészek rendre használnak fényképezőgépet, fotót az alkotáshoz. Megkülönbözteti e valami jellegzetesen a B és a D pavilonokban felvonultatott fotókat? Nos, igen! A képzőművészek, akik alkotói szándékaikkal egyfajta alávetettségben tartják a fotográfiát, dominánsan nem tartanak igényt a fotó formai specifikumaira, amelyek paraméterezésével - mint például a fókusz-defókusz, mélységélesség, viszonyok, zársebességhatások, megvilágítási nüanszok stb., valamint a kópiák szuverén műtárgysajátosságai, mint a tónusok és színek s a papírtextúrák árnyalt hangolása - a fotográfusok viszont hangsúlyozottan élnek. Két kivétel van a fotóspecifikumok semmibevevése terén a képzőművészeknél: a teljes mélységélesség választása meg a tónusok árnyalatgazdagságának időnkénti végletes lerontása, ami tulajdonképpen éppen két fontos esztétikai befolyásolási lehetőség teljes eliminálásával egyenlő. A konceptuális szándékoknál még ilyesmire sincs szükség, na persze nem csupán a képzőművészek között, hanem a magukat fotográfusnak vallóknál sem.
A képzőművész szekcióban mi a fotót mindig úgy nézzük, hogy na, mit is akar az ürge - a manuális munka gyarló megspórolásától eltekintve? Vagy esetleg hogy, mi formátlanságról süketelnek itt nekünk :-))
A D épületrészben felvonultatottak körében megtaláljuk az erre jövő válaszokat: ha a tónust mi is le tudjuk rontani, ha teszünk a fotográfiai specifikumokra, akkor ma már mi is képzőművészek vagyunk tulajdonképpen.
A két szekció fölött, egyszerre jótékonyan és kártékonyan (na, talán csak untatóan!), minden formai vonatkozást összemosóan lebeg a korunkon elhatalmasodott kommunikáció, az ezerféleképp zajló lökdösődés-tülekedés. Ember legyen a talpán, aki ebből kihámozza a lényegit és maradandót.

Élettagadó - mondja a kortársi fotográfiára egyik szembe jövő klubtársunk olyan sommázatosan.
Mi azt mondanánk, nem tudni, a kortárs vonás hol kezdődik, és hol végződik. Néha nem tűnik egyébnek, mint kulturális szféránkon belüli, belterjes csoportosulások elkülönítő szavának. Érték szempontjából kisajátító és diszkriminatív szóhasználat, annyi szent. Hogy mást ne említsünk, attól, hogy fotográfiailag iskolázott, formailag tiszta, kontrollált felületeket garantál, vagy hogy eltekint a látható valóság lefényképezésének elcsépelt megközelítésmódjaitól, még lehet dög unalmas valami. Lásd bármelyik stand egy, több vagy összes darabját!
A Magyar Fotográfiai Múzeum például - akinek ugye okvetlenül itt kellett lennie - az egyetlen Pecsics Máriával húzatta meg horizontját. Sírjunk vagy nevessünk?
Itt vannak például (okvetlenül) a vásár mivoltában megkérdőjelezett kiállításon a MOME legfiatalabbjai, akik az ő jelentőséggel még nem bíró létezésük látleleteit mutatják nekünk jó sok négyzetméteren.
Befizette valaki azt a bizonyos levlap kópiákkal tapétázós, a művészettel komolyabban semmiféle vonatkozásba nem hozható, de szerteszét firkálásai és tálalása jellege okán is eladhatatlan gesztus-művészkedést egy kiállítási stand erejéig.
Kétségtelen vásári megfontolásból szoronghat itt viszont az egyebet tanult képzőművészekből gründolt Elektrografikai Társaság a maga felsőbb kategóriás fotószakköri egyvelegével.
Hasonló céllal és több joggal mutatkozik Barta Zsolt Péter (Dorsy) egyebek mellett Kerekes Gábor hagyatékának utolsó, nem éppen szív derítő, de kétségtelen fotókereskedelmi ranggal bíró darabjaival.
Az Artmarket kiemelt programjaként pillantást vethettünk a Nyugat-Balkán országainak fotókirakataira. Valamiféle retro-hangulat lett úrrá rajtunk. Mintha egy másik korba csöppentünk volna, szinte nyomát sem láttuk a nálunk oly domináns kortársi jelenségeknek.
Mintha a lengyelek is őriznék réges-régi kollázsoló szemléletüket. Még mindig előszeretettel keltenek morbid hangulatot játékbaba végtagokkal és fejekkel. Az oroszok meg makacsul őrzik az analóg fotografálás tónusvilágát és a régies indulatok hagyományát.
Mindamellett befértek szép számmal (volt rá pénzük), akik tetszelegni jöttek.
Ide sorolnánk a pszeudo-kortársi felhangos Loffice standot a maga konzervatívan míves népszínművies fotószínházával.
Bár inverz és messzebbre mutató értelemben az, nagyon is ilyesmi, tetszelgés volna a lomografálásba szerelmesült divatfotós, Dobos Tamás archaizáló standja is.
Kikezdve a kortársi értelmezést, klasszikushoz közelítő márkanevekkel és darabokkal vonulnak fel a galériák, az Artphoto, a Körmendi, a Várfok. A Várfok kivételével az ő kópia méreteik szerények. Na és megemlíthetjük a távoli B épületben helyet foglaló Erdész Galériát is, ami főképp Tóth György fotográfiái által jelentősen képviseli a fotóművészetet.
Az Artphoto standján láttunk egy eladott képet!! Ez ráadásul kitűnő barátunk, Markovics Ferenc jócskán nem mai keletkezésű alkotása volt. (Kis kép! Semmi fúrás árán nem éri meg a széfjéhez nyomulni!)
Felvetődik itt az, hogy a mekkora a kép kérdése mögött három szempont tör érvényre manapság: mi a divat/szemszoktató tendencia, mekkorának tartja magát és mennyire tehetős/forrásokkal jól barátkozó a fotós, és legvégül, mekkora akar lenni maga a kép. Ez utóbbi kérdést sosem volt könnyű megválaszolni, de voltak s vannak logikai és esztétikai szempontok, melyek néha szemlátomást kihatnak a kérdés megválaszolására, még ha az alkotó azt semmibe veszi is.
Érdekes és örökérvényű hatással bír a képre az üveg. Minél kisebb a kópia, annál inkább a tükröző üveg alatt rejtezik a látvány valósága. Ez a vizuális birtokbavétel érdekes játéktere, sokszor nem haladható meg antireflex megoldásokkal, sem az üveg és keret nélküli installálás korszerű eszközei által.
Láttunk dibond lemezt görbülni („ez csak szerzői példány, a vevő majd új kópiát kap!”), láttunk koncepcuózusan egyetlen művé épített nagy sorozatot, amiből („ha csak az egyik fotó tetszene meg a vevőnek, hát akkor persze nagyítanánk abból egyet neki.”)
Az egyébként okosan mindenki útjába ejtett, mutatós Random fal előtt hallottuk rangosnak mondható szájból - talán nem szószerint így - az alábbi rangosat: az esztétikai egyenlő a széppel.
Ezt hallván elsüllyedtünk az istanbuli Pi Artworks standjának bőrfotelében, hogy eldöntsük, sírjunk vagy nevessünk. Itt pillantottuk meg aztán Maria Friberg Erna című videóját, ami a híres fotógép konstruktőr feleségének, Erna Hasselbladnak állít emléket.
Leleményes, tiszta formai játék a tenger hullámaival és egy pár tűsarkú cipővel. A halálról szól, csak nem úgy, mint Kerekes Gábor nagybecsű fotói, hanem felemelően. A kreatív lelemény formájában tiszta, pompás audiovizuális darabja. Bár ez már kiment a divatból, van dramaturgiája, és minden spekulatív terelés tiszta formákra és természetességre alapoz. Jó volt a szűgyünkben lapuló, költekező szándékot végre - ha csak virtuálisan is - kiönteni valamire.
Később átjutottunk a B épületrészbe, és ott, a képzőművészet szellemileg ingoványosan elterülő territóriumán rábukkantunk a litvánok standjára, ahol kényelmes fotelezés nélkül bár, szemünknek kínálták Rimas Sakalauskas litván vizuális művész videó alkotásait. Rimas a vilniuszi művészeti akadémián és a londoni Royal College of Arts-on tanult fotó- és médiaművészetet, és már diák éveiben sok nemzetközi trófeára érdemesült.
Amit ott láttunk (részben a You tube-on is megtalálható), elképesztően kortársi és mindaközben teljesen szuverén és mesterségileg zseniális volt.
Ahogy így, utólag elhamarkodott szuperlatívuszainkat radírozzuk kifelé, még mindig azon gondolkodunk, hogy korunk globálisan eluralkodó langyos és szenvedélytelen kulturális törekvései közepette ez hogyan lehetséges.
Beszámolónkban belső szakmai szempontok mentén haladtunk, vagy ha tetszik, szökdécseltünk ide-oda. Kívülről elegáns, látványos és szórakoztató egy ilyen művészeti felvonulás. Szinte kimeríthetetlen. Írhatnánk még sok mindenről, de úgy döntöttünk, a többit most már könyörtelenül honoráltatjuk a kíváncsiakkal valamelyik Főzelékfalóban.

Egy kedvünkben járni igyekvő kiállítás látogató pillanatfelvétele a Friberg videóról
2015. október 7., szerda

Parainesis

a hibiszkuszhoz

A vízmolekula, ami a harmatcsepp részeként a virág szirmán oly szépen ül, más törvényszerűségek mentén sodródik a folyóban. Falakat dönt le, sárlavinává oldja a földet, elrongyolja szépséged minden alakzatát, ha úgy diktálják a törvényszerűségek, s már nem időszerű azt kérdezni tőle, jobb szeretett-e harmatcseppnek lenni.
Kívánd hát, hogy legyen, de ne keresd a harmatcseppet az áradatban!


2015. október 5., hétfő

Tart a lom és forma

Gránátot találtak megint a Széll Kálmán téri munkálatok során. Tizenkét centiset. Gyengébbek kedvéért: nem a hossza ennyi, hanem az átmérője. Hoppá!
A tér megújulása mélyre ható földmunkákkal és egyéb felfordulással jár.
Elugrottunk tegnap, hogy lássuk, mi folyik ott, mialatt mi -már nyár eleje óta - csak szkennelünk, mint az állat.
Miközben látszólag minden megújul, makacsul tartja magát a Moszkva tér legmarkánsabb szocbeton alakzata.
Elnézést kérünk az u.n. Hága Bis dőlésért, látószögünkbe csak így fért bele.


2015. október 4., vasárnap

MumifikázásHa spirituálisak volnánk, észre sem vennénk, hogy a halál már nem az élet része.
Ám mi nem vagyunk azok. D-Vektor ugyan úgy tesz néha, de Pesövé Ofszi csak kajánul mosolyog ezen. Egyszerű avagy mezei pogányság a végső kicsengés.
Taszítanak bennünket a múmiák, pedig micsoda meló van abban!
Tudjuk azt, érezzük is a spiritusz szagát, és mégis, fúj, múmiák!
A holtra vetített virtualitás bezzeg az élet része!
Nem rég sikerült ilyen mód életre keltenünk a hibiszkusz elvirágzott szirmát.
Aki lát, látja, mit tud ez a torzó.
Eleven, igen!


2015. október 3., szombat

Kerekes képek

Megnyílt az ArtPhoto Galériában Kerekes Gábor Stalker sorozatának posztumusz kiállítása - Zóna.
Kicsi a hely, regisztrálni kellett volna. Így aztán a kirakaton át kukkantottunk befelé. Bent Uhl Gabi mondta a magáét, kint meg dübörgött az élet. Még nem sikerült megnéznünk a képanyagot, de hamarosan visszatérünk egy nyugis délutáni órában, és referálunk benyomásainkról.

Képünk azt a pillanatot ábrázolja, amint az élet úgy dönt, hogy megy tovább.

2015. október 2., péntek

Légy piaci!

Megnyílt ma a Klauzál téri vásárcsarnok és piac.
Feltehetően vasárnap is nyitva.
Ez alkalomból közöljük digitális megfigyeléseinket.


2015. szeptember 24., csütörtök

MivagyungokA hatalmon lévőket a nép csupán használható tömbösségében érdekli. Ha a nép egyedekre bomlik, vagyis kinek-kinek más irányba fordul az esze kereke, akkor az alattvalóság irányíthatatlanná válik. A népet tehát be kell ágyazni eszmék terjesztése által, hagyományosan egy szelídítő szent burok, a nemzet részévé kell avatni.
Mi az, hogy nemzet?
Félig-meddig blöff, egyfajta kollektív-identitás-mézes madzag, amit épp az integrálás, a jelenben való kezelhetőség, s épp hogy nem a múlt felé tekintés végett áll érdekében a mindenkori hatalomnak a tömeg orra elé lógatni.
Mi pedig, a tömeg gondolkodni hajlandó egyedei eszmék iránti ábrándjainktól hajtva segítünk nyakunkra tekerni ezt a nemzet-istrángot, azaz, igyekszünk az irányító istrángokat kollektív identitásunk szentséges bizonyosságának vallani.
Valamiféle hazáról lihegünk, ami bentről tekintve odakint létezni látszik, pedig talán csak az a haza, ami a megszokás és a megélt dolgok nyomán összeállt : érzelmeink által védelmezett belső valóságunk, s odakint talán nincs egyéb csak a hataloméhesek territóriuma.
A migránsok kiszabadulnak a maguk nemzet-jármából, szülőföld kereteik közül, és csak jól élni özönlenek más népek közé. Nem a hazájukat jönnek megmenteni. Nem a nagyobb tudás megszerzett kincsét kívánják visszavinni elhagyott övéik közé.
Kultúrájukat jószerével veszni hagyják. Civilizációs kényelem, a jólét státusszimbólumai kellenek nekik. A virulensebbek vicsorítva követelőznek, s a nyájszivűek bizakodva tolulnak hátuk mögött. Befogadtatván szocializálódásuk, beidegződéseik itt-ott kiütköznek rajtuk, ám ha ezek lassan el is kopnak talán, a beléjük ültetett vallási buzgóság, a gyakorlat próbájának ki nem tehető transzcendens butaság és a másság iránti intolerancia fogva tartja, és ritusok által kollektív identitás látszatába öltözteti, tömbösíti őket. A tudatlanságot jól lehet örökíteni, nem kell hozzá felfogóképesség.
Aki pedig szocializálódása során nem tanulta meg, például, hogy érték és hogyan érték az idő, annak üresjáratú jelenléte súrlódni kezd a felpörgött környezettel, az időtlenségben tengődők ballasztként csüngenek a modern jólétet megálmodni és megteremteni képes, azért áldozni és a cselekvési idő pályáján versengeni is hajlandók nyakán.
A hatalom elnéz a szociális hálóban henyélők feje fölött. Amikor azt mondja, nemzet, rájuk nem gondol. Talán éppen azért nem, mert nem érdemes, mivel azokról van szó, akik annyira egyszerűen élnek, hogy az egyetlen zsigeri istenfélést leszámítva talán, nem fogyasztanak semmiféle maszlagot. Ez egészséges vonásnak tűnik sokak szemében.
De miket beszélünk! Az sem kizárt, hogy a modern hatalom már nem is mond ilyet, nemzet, nemzeti, hanem talán csak, hogy multinacionális. Ez most az új madzag, az időszerű. Mondják, a Merkel kabinet már ez ügyben ravaszkodik.
Ám amikor a rendszer - akár a birodalmi, akár csak az állami - inog, s félő, hogy összeomlik, a saját ország tudatában élők hirtelen identitásszimbólumok után kapkodnak.
Múlt-tudatukban kotorásznak szellemi vértért és fegyverért. Miközben intézkednek, szerbként, horvátként számonkérések érzetét sugározzák át a határ túloldalára. Talán, mert találniok kell valamit, ami a káoszban összefogja őket. Mély a múltnak kútja, valamit csak-csak kihalászhat sebtében onnan az etnikailag legösszekevertebb nép is. Hát mi vagyunk a mivagyungok, igenis!
Ha elmúlt a veszély, nincsenek konzekvenciák, megint kiül a jóléti modern jövő délibábja a horizont fölé. Csórók, menők azt bámulják mindannyian.
Hogy aztán közben meg mi a helyzet csakugyan, tudja-e valaki?
Lám, nem tudunk egyetlen rendes érvet mondani, hogy akik a zöld határainkon át özönlenek, rajtunk túl tekintve, távoli céljaik felé, miért is ne özönölhetnének. Hiszen csak átmennek itt. Kicsit letapossák a füvet. Elszárad? Na és! Másrészt meg, miért szárad el, ha újra nő?

Na, ilyesmikről képzelődünk mostanában.

2015. szeptember 21., hétfő

fotóséta

A külső bejárat melletti kopár szögletben kivirágzott a hibiszkuszunk nyár elején. Rövid életű gyönyörű szirmocskáit egyszer még be is szkenneltük.


Oly lelkes vehemenciával locsoltuk, mi balgák, hogy nyár közepén sokkot kapott szegényke - mé nem beszél!?! -  s lombozata összeomlott. Ilyenkor persze előkerülnek az okosok, lehordtak bennünket, sárgaföldieket a sárga földig.
Elkussoltunk, és a hibiszkusz, ahogy a delfinek megjósolták, lassacskán összeszedte magát. A nyár utolsó napján egyszer csak hopp, ott a pompás szirmocska megint.

 A lelkünkre száradt furdalástól hajtva elvittük hisbiszkuszunkat világot látni, hiszen ez az élni akaró kis jószág ezidáig egy vacak ajtószöglet mögött tengette életét.


Először a szobánkban már honos növényekkel ismerkedett össze. 
Ezután megmutattuk, mi az az éltető folyó víz.
Rövid ismertetőt kapott a múltról.
Összeismertettük számára ismeretlen hogyishívjákokkal.
Megmutattuk neki a várost
és végül elültettük kicsit a tévé elé, megismerkedhetett a migráns helyzettel.


Azóta ott kuksol ismét a nyugodt kis ajtósarokban. Mindennel nagyon elégedett.

2015. szeptember 16., szerda

TudatállapotokRendőreink ma könnygázt is bevetettek a megvadult migránsok ellen.
Nem közömbös, ki honnan, milyen mélyről vagy magaslatról tekinti ezt a tényt.

A társadalom olyasvalami, ami legtöbbünknek a benne élők közösségét jelenti, ám a társadalom valósága ennél jóval elvontabb és bonyolultabb történelmi fejlemény. A társadalom, miközben mi vagyunk, valóban, egyben maga az élettér is, benne a kollektív lét funkcionális intézményeivel, melyeket a hatalom különféle szintű szerepvállalói tartanak működésben. És itt most ne az intézményeket határoló falakra gondoljunk! Ama néhány civil intézmény mellett, mint ami a művészet vagy a sport is volna, számos-számtalan olyan intézmény szükséges, melyekhez a civil nem ért (hatalmi, védelmi, gazdasági stb. intézmények) s melyek működési feltételei és mechanizmusuk az individuális szemlélet felől át nem látható.
Az individuális tudat hajlamos mindenhez az egyén érdekei felől közelíteni.
A társadalmi tudat az a tudati irányultságunk (gondolkodási attitűd, filozófiai nézőpont, belátás,) mely által mindenek előtt a társadalomnak, mint az individuálisnál összetettebben szerveződött, annak mozgásánál bonyolultabb mozgásokból álló és az azokra tekintettel kialakult/kialakított élettérnek a létezési feltételeit tartjuk szem előtt.
Az individuális és a társadalmi tudatállapot közötti különbségre itt egyetlen példát hozunk.
Uri Geller illuzionista mágus - született Gellér György - egyik könyve bevezetőjében azt tanítja, mint a maga életszemléletével egybeesőt, hogy ha befutsz autóddal egy lassan araszoló sor végére, nyomban hajts el mellette.
Ez a tanítás addig igazolja Uri Geller stratégiáját, míg senki más nem fogadja meg. Ha ugyanis a könyv minden olvasója megfogadja, akkor az fog történni, hogy mindenki elhajt mindenki mellett.
Milyen helyzet ez? Először is a sornak, azaz a szabályozás érvényének ezzel nyoma vész. A közlekedési szabályozás a társadalmi lét egyik fontos intézménye. Amikor mindenki elhajt mindenki mellett, a sok egyenként ügyes manőver tülekedésbe, logisztikai anarchiába torkollik. Ráadásul, az Uri Gellerre hallgató sok-sok ember nem úgy fog „összekoccanni”, ahogy az ősidőkben, amikor bundájának meg se kottyant egy kis tépászás és lökdösődés, hanem maradandóan kezd roncsolódni a modern, száguldozó ember védőburka, az autó karosszéria. Erre ugyan lehet vállat rándítani, ahogy a franciák teszik, akiket egy kis koccanásos sérülés nem hoz ki nagyon a sodrukból, de ha túlságosan alacsonyra, esetleg nullára csökken a következmények láttán várható visszaszabályozás, az előre haladás egyre nehézkesebbé és a hangulat a drága idő kárba vesztével egyre vadabbá lesz, az a sok egymással összekoccant ember a magának vindikált egyetlen igazát az ősi verekedés - első és utolsó érv! - útján próbálja megszerezni.
Uri Geller stratégiája nincs tekintettel a társadalmi létezés sajátos feltételeire, tehát a jól (rosszul) szervezett kollektív lét szintjén nem érvényes.
A társadalmi lét által generált funkciókban, közelebbről a társadalmi intézmények bizonyos (nem civil) fajtáiban (erőszakerő koncentráció, államhatalmi érdekképviselet, gazdasági irányító stratégia stb.) nem szerencsés individuális tudattal szerepet vállalni.
A menekültek oldalán felbukkanó civil segítők a kollektív lét individuális aspektusát tartják szem előtt, nagyon helyesen, a szolidaritást, és az emberi méltóságot.  Ez az ő terepük. Fölösleges azonban innen az államra mutogatni. Szereptévesztés részükről azt követelni, hogy az államhatalom irányítói is civil attitűdöket tartsanak elméjük előterében.
Már említettük korábban, hogy a valóság teljesen más összefüggéseit látjuk meg, ha közel hajolunk az emberhez, mint ha össztársadalmi, állami érdekek magasából, százezres, milliós sokaságában tekintünk az emberre - az embertömegre.
A maga posztján bizonyára a magyar miniszterelnök is helyesen gondolkodik, amikor a most Európára zúdult modernkori népvándorlás törvényekkel nem gondoló hömpölygése láttán törvényeink érvényét, az államgépezet működésének és biztonságának garanciáit, valamint az állampolgárok mindennapi életének zavartalan rendjét tartja szem előtt.
Az individuális tudat és a társadalmi tudat által preferálandó funkciók nem válthatók ki egymással, máshol töltik be nélkülözhetetlen szerepüket.
Visszaélni persze szerepvállalóként mindkét terepen lehet.
A kis és nagy célokat szolgáló eszközök megválasztásában és ezek bevetésében hibázni is kínálkozik épp elég alkalom.
Hogy aztán mégis, a legkevesebb áldozat mellett hogyan lehet az ellentmondásoktól megbokrosodott erőket üdvös cél (Németország :-) felé terelni, azt mondja meg minden adott esetben más, nálunk okosabb!

Civil önkéntes szórakoztat egy menekült kisfiút a Keletinél